Distriktsguvernør 2016 - 2017 Johan Østby


Distriktsguvernør Johan Østby har erfaring som bonde, musikkmann, ølbrygger, fransktalende og nå i politiet.
Han ble guvernør fra 1. juli 2016 og skal gjennom året besøke distriktets 48 klubber.


Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 4
23. mai 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer