DISTR. GUVERNØR / GUVERNØR PRESENTASJON

DistriktsGuvernør 2016-2017 Johan østby


Distriktsguvernør Johan Østby har erfaring som bonde, musikkmann, ølbrygger, fransktalende og nå i politiet.
Han ble guvernør fra 1. juli 2016 og skal gjennom året besøke distriktets 48 klubber. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Guvernørskifte
26. jun. 2017, 18.00

Sittende guvernør Johan Østby overlater vervet og ...

Les mer