DistriktsGuvernør 2016-2017 Johan østby


Distriktsguvernør Johan Østby har erfaring som bonde, musikkmann, ølbrygger, fransktalende og nå i politiet.
Han ble guvernør fra 1. juli 2016 og skal gjennom året besøke distriktets 48 klubber. 

Direkte lenker


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2017
30. sep. 2017, 08.00

Rotary: Making a Difference Thon Hotell Arena, Li ...

Les mer