Dugnadsvilje, dugnadsinnsats og Rotary


Dugnadsvilje, dugnadsinnsats og Rotary

Vi hører av og til uttalelser som disse: «Dugnadsviljen er mye dårligere enn før.» «Folk er ikke villige til å gjøre en innsats for felles beste.» Vi hører også: «Dette burde ikke vi behøve å drive med. Hva har vi kommune og andre offentlige instanser til hvis ikke de kan gjøre det som skal til for å dekke felles behov?»

Den siste uttalelsen ovenfor underbygger for så vidt de to første.

Veldig mange av oss har fulgt egne og andres barns aktiviteter på fritiden, med kjøring hit og dit, laglederoppgaver for fotball, musikkorps, speider’n og for eksempel planlegge og gjennomføre 17. mai-arrangementer. Mennesker som bor i borettslag, har ofte forpliktelser knyttet til renhold eller vedlikehold av fellesarealer ute og inne.

Alle og enhver får før eller senere spørsmål om å bidra med gratisarbeid til ett eller annet godt formål. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at noen ikke møter til slik innsats. Motsatt er det ofte de samme personene som går igjen når noe skal gjøres, og de dukker opp jevnt og trutt til uegennyttig innsats, gjerne i flere sammenhenger.

Les hele guvernør Johan Østbys månedsbrev for mai 2017 (pdf)


Siste
Like før mai-brevet var klar for utsending kom det melding til guvernøren at PDG Åge Bjor, Tune Rotaryklubb, var gått bort.
Det var en trist beskjed å få for alle som har kjent Åge. Vi er kjent med Åges store innsats for Rotary på flere områder. Ikke minst ble han distriktsguvernør i nesten to år da han erstattet sin etterfølger da denne ble syk.

Distriktsguvernør Johan Østby vil komme tilbake med en nekrolog over Åge Bjor i junibrevet.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken dato begravelsen vil finne sted.
 

Direkte lenker


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2017
30. sep. 2017, 08.00

Rotary: Making a Difference Thon Hotell Arena, Li ...

Les mer