Dugnadsvilje, dugnadsinnsats og Rotary


Dugnadsvilje, dugnadsinnsats og Rotary

Vi hører av og til uttalelser som disse: «Dugnadsviljen er mye dårligere enn før.» «Folk er ikke villige til å gjøre en innsats for felles beste.» Vi hører også: «Dette burde ikke vi behøve å drive med. Hva har vi kommune og andre offentlige instanser til hvis ikke de kan gjøre det som skal til for å dekke felles behov?»

Den siste uttalelsen ovenfor underbygger for så vidt de to første.

Veldig mange av oss har fulgt egne og andres barns aktiviteter på fritiden, med kjøring hit og dit, laglederoppgaver for fotball, musikkorps, speider’n og for eksempel planlegge og gjennomføre 17. mai-arrangementer. Mennesker som bor i borettslag, har ofte forpliktelser knyttet til renhold eller vedlikehold av fellesarealer ute og inne.

Alle og enhver får før eller senere spørsmål om å bidra med gratisarbeid til ett eller annet godt formål. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at noen ikke møter til slik innsats. Motsatt er det ofte de samme personene som går igjen når noe skal gjøres, og de dukker opp jevnt og trutt til uegennyttig innsats, gjerne i flere sammenhenger.

Les hele guvernør Johan Østbys månedsbrev for mai 2017 (pdf)


Siste
Like før mai-brevet var klar for utsending kom det melding til guvernøren at PDG Åge Bjor, Tune Rotaryklubb, var gått bort.
Det var en trist beskjed å få for alle som har kjent Åge. Vi er kjent med Åges store innsats for Rotary på flere områder. Ikke minst ble han distriktsguvernør i nesten to år da han erstattet sin etterfølger da denne ble syk.

Distriktsguvernør Johan Østby vil komme tilbake med en nekrolog over Åge Bjor i junibrevet.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken dato begravelsen vil finne sted.
 
Presentasjonene fra distrikskonferansen 2017

16. oktober 2017

Presentasjonene fra distrikskonferansen 2017

Årets distriktskonferanse er over og mange inntrykk og opplevelser lever videre.
Et tettpakket program med mange foredragsholdere. Her kan du finne alle presentasjonene.

Medlemsnett og hjemmeside

11. oktober 2017

Medlemsnett og hjemmeside

Rotaryskolen inviterer til seminar om bruk av medlemsnett og redigering av klubbenes hjemmesider. Onsdag 25. oktober på Kløfta og tirsdag 31. oktober i Råde. Påmelding innen 20. oktober.

Verdens Polio Dag, 24. oktober - markering

9. oktober 2017

Verdens Polio Dag, 24. oktober - markering

Det nærmer seg 24. oktober som er Verdens Polio dag og mange klubber har tatt utfordringen om å presentere dagen og Rotary lokalt. Det er forskjellige måter vi kan få inn penger på: «Tenn et lys for END POLIO NOW»

Ryla-seminar 2018

9. oktober 2017

Ryla-seminar 2018

Ryla er i år på Oscarsborg festning fra 16. til 18. mars 2018. Vi har satt av plass til totalt 70 deltagere. Prisen er kr 5 000 per person, alt inkludert, foruten reiseutgifter og lommepenger. Påmeldingsfristen er 15. desember 2017.

Club Visioning

29. september 2017

Club Visioning

Hva vil din Rotary-klubb oppnå i de neste tre årene? Har dere visjon, konsistens og kontinuitet i planlegging og gjennomføring? Gjennomføring av en Club Visioning-prosess vil gi svar på disse spørsmålene, og mange flere.

PDG Gudmund Åsheim døde 19. september

26. september 2017

PDG Gudmund Åsheim døde 19. september

Åsheim var distriktsguvernør i 1992-93. Det blir begravelse fra Holter kirke, torsdag den 28. september kl. 13.00.
Like kjært som blomster er en gave til Nannestad sykehjem 2. etg., Østfløy.

Lokale prosjekter i vårt distrikt

20. september 2017

Lokale prosjekter i vårt distrikt

I vårt distrikt, 2260 skjer det mye. Mange prosjekter på gang. Se oversikten. Bildet viser Trøgstad Rotaryklubb som bidrar til at funksjonhemmede kan kjøre Gokart. En artikkel som de fikk i lokalavisen Smaalenene.

Rotary Friendship Exhange

20. september 2017

Rotary Friendship Exhange

Rotary Friendship Exchange er en Rotary-aktivitet, startet av Rotary International i 1984. Vårt distrikt, 2260 har til nå ikke deltatt i denne utvekslingen og vår guvernør Yvona Holbein har bestemt av vi fra og med 2017/18 skal begynne med RFE.

Guvernørens månedsbrev #2

15. september 2017

Guvernørens månedsbrev #2

Guvernør Yvona Holbein har kommet med augustutgaven av sitt månedsbrev.
August: Måned for medlemskap og utvikling av nye klubber.

Regnskapsdokumentene for 2016 - 2017

15. september 2017

Regnskapsdokumentene for 2016 - 2017

Fjorårets guvernør Johan Østby har nå ferdigstilt alle regnskapsdokumentene inklusiv revisjonsberetningen for sin periode, 2016 - 2017.

Direkte lenker


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer