Markering av 100 årsjubileet for Rotary-fondet.Halden og Fredriksten Rotary-klubber markerte at det var 100 år siden opprettelsen av Rotary-fondet («The Rotary Foundation» - TRF). Grytidlig en tirsdags morgen i mai stilte Rotarianere opp på Halden stasjon med kaffe, marsipan og brosjyrer for å informere om Rotary og Rotary-fondet spesielt.

- Vi opplevde en positiv interesse fra de fleste reisende og delte ut ca. 150 brosjyrer og nesten tilsvarende med kaffe, forteller Jon Ola Brevig fra Fredriksten Rotaryklubb.
Sentralt i for virksomheten i Rotary-fondet er: «Gjør velgjerninger i verden». De fleste av verdens 34000 Rotaryklubber yter hvert år sine bidrag til fondet. Midlene i fondet fokuserer finansiering av prosjekter innen.

•    Fredsarbeid – internasjonal konfliktløsning
•    Sykdomsforebygging – behandling
•    Grunnutdanning – leseferdighet
•    Vann- og sanitær
•    Barne- og mødrehelse
•    Økonomi og samfunnsutvikling

Halvparten av de midlene klubbene samler inn, kan under gitte omstendigheter brukes på internasjonale prosjekter innenfor fokusområdene.
I 1980 tok Rotary initiativet til en storslått satsing på vaksinasjon av barn mot poliomyelitt. Den gangen ble det registrert mer enn 1000 barn pr dag som ble smittet av en sykdom som førte til forkrøpling og til og med død. Vaksinasjon av barn forsetter i dag med uforminsket kraft, og i tillegg bidrar blant annet Bill and Melinda Gates Foundation med midler. Den Norske stat har også yt sitt betydelige bidrag da Gates besøkte Oslo i 2011.

Kilde: Jon Brevig.


 

Direkte lenker


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2017
30. sep. 2017, 08.00

Rotary: Making a Difference Thon Hotell Arena, Li ...

Les mer