Markering av 100 årsjubileet for Rotary-fondet.Halden og Fredriksten Rotary-klubber markerte at det var 100 år siden opprettelsen av Rotary-fondet («The Rotary Foundation» - TRF). Grytidlig en tirsdags morgen i mai stilte Rotarianere opp på Halden stasjon med kaffe, marsipan og brosjyrer for å informere om Rotary og Rotary-fondet spesielt.

- Vi opplevde en positiv interesse fra de fleste reisende og delte ut ca. 150 brosjyrer og nesten tilsvarende med kaffe, forteller Jon Ola Brevig fra Fredriksten Rotaryklubb.
Sentralt i for virksomheten i Rotary-fondet er: «Gjør velgjerninger i verden». De fleste av verdens 34000 Rotaryklubber yter hvert år sine bidrag til fondet. Midlene i fondet fokuserer finansiering av prosjekter innen.

•    Fredsarbeid – internasjonal konfliktløsning
•    Sykdomsforebygging – behandling
•    Grunnutdanning – leseferdighet
•    Vann- og sanitær
•    Barne- og mødrehelse
•    Økonomi og samfunnsutvikling

Halvparten av de midlene klubbene samler inn, kan under gitte omstendigheter brukes på internasjonale prosjekter innenfor fokusområdene.
I 1980 tok Rotary initiativet til en storslått satsing på vaksinasjon av barn mot poliomyelitt. Den gangen ble det registrert mer enn 1000 barn pr dag som ble smittet av en sykdom som førte til forkrøpling og til og med død. Vaksinasjon av barn forsetter i dag med uforminsket kraft, og i tillegg bidrar blant annet Bill and Melinda Gates Foundation med midler. Den Norske stat har også yt sitt betydelige bidrag da Gates besøkte Oslo i 2011.

Kilde: Jon Brevig.


 
Presentasjonene fra distrikskonferansen 2017

16. oktober 2017

Presentasjonene fra distrikskonferansen 2017

Årets distriktskonferanse er over og mange inntrykk og opplevelser lever videre.
Et tettpakket program med mange foredragsholdere. Her kan du finne alle presentasjonene.

Medlemsnett og hjemmeside

11. oktober 2017

Medlemsnett og hjemmeside

Rotaryskolen inviterer til seminar om bruk av medlemsnett og redigering av klubbenes hjemmesider. Onsdag 25. oktober på Kløfta og tirsdag 31. oktober i Råde. Påmelding innen 20. oktober.

Verdens Polio Dag, 24. oktober - markering

9. oktober 2017

Verdens Polio Dag, 24. oktober - markering

Det nærmer seg 24. oktober som er Verdens Polio dag og mange klubber har tatt utfordringen om å presentere dagen og Rotary lokalt. Det er forskjellige måter vi kan få inn penger på: «Tenn et lys for END POLIO NOW»

Ryla-seminar 2018

9. oktober 2017

Ryla-seminar 2018

Ryla er i år på Oscarsborg festning fra 16. til 18. mars 2018. Vi har satt av plass til totalt 70 deltagere. Prisen er kr 5 000 per person, alt inkludert, foruten reiseutgifter og lommepenger. Påmeldingsfristen er 15. desember 2017.

Club Visioning

29. september 2017

Club Visioning

Hva vil din Rotary-klubb oppnå i de neste tre årene? Har dere visjon, konsistens og kontinuitet i planlegging og gjennomføring? Gjennomføring av en Club Visioning-prosess vil gi svar på disse spørsmålene, og mange flere.

PDG Gudmund Åsheim døde 19. september

26. september 2017

PDG Gudmund Åsheim døde 19. september

Åsheim var distriktsguvernør i 1992-93. Det blir begravelse fra Holter kirke, torsdag den 28. september kl. 13.00.
Like kjært som blomster er en gave til Nannestad sykehjem 2. etg., Østfløy.

Lokale prosjekter i vårt distrikt

20. september 2017

Lokale prosjekter i vårt distrikt

I vårt distrikt, 2260 skjer det mye. Mange prosjekter på gang. Se oversikten. Bildet viser Trøgstad Rotaryklubb som bidrar til at funksjonhemmede kan kjøre Gokart. En artikkel som de fikk i lokalavisen Smaalenene.

Rotary Friendship Exhange

20. september 2017

Rotary Friendship Exhange

Rotary Friendship Exchange er en Rotary-aktivitet, startet av Rotary International i 1984. Vårt distrikt, 2260 har til nå ikke deltatt i denne utvekslingen og vår guvernør Yvona Holbein har bestemt av vi fra og med 2017/18 skal begynne med RFE.

Guvernørens månedsbrev #2

15. september 2017

Guvernørens månedsbrev #2

Guvernør Yvona Holbein har kommet med augustutgaven av sitt månedsbrev.
August: Måned for medlemskap og utvikling av nye klubber.

Regnskapsdokumentene for 2016 - 2017

15. september 2017

Regnskapsdokumentene for 2016 - 2017

Fjorårets guvernør Johan Østby har nå ferdigstilt alle regnskapsdokumentene inklusiv revisjonsberetningen for sin periode, 2016 - 2017.

Direkte lenker


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer