Grønt Flagg-sertifisering


Klimagruppen laget brosjyre til støtte for Grønt Flagg-sertifisering

Klimagruppen Rotary D2260 har produsert en 12-siders brosjyre til støtte for gjennomføring av Grønt Flagg-prosjekter i skoler og barnehager. Brosjyren er trykket og sendt skolemyndigheter og rektorer i ni kommuner på Romerike og til FEE Norway. En e-brosjyre er gitt en videre distribusjon.

Brosjyren samler Klimagruppens erfaring fra gjennomføring av flere GF-prosjekter som har ført til sertifisering og gitt grønt flagg i skolegården.

Takk til Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset Rotary Klubb (Klimagruppen Rotary D2260) for artikkel.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Guvernørskifte
26. jun. 2017, 18.00

Sittende guvernør Johan Østby overlater vervet og ...

Les mer