Guvernørens siste månedsbrevGuvernørens leder:

Min periode som distriktsguvernør nærmer seg slutten. Det har vært et travelt og arbeidskrevende år, men interessant, spennende og ikke minst lærerikt. Det kan være lett å tenke at i rollen som distriktsguvernør skal man yte – gi av den kunnskapen som er opparbeidet gjennom det omfattende opplæringsløpet som er lagt opp forut for guvernøråret, og gjennom å fange opp praksis og rutiner i løpet av de to årene man sitter i ledergruppen før man selv blir guvernør. Jo, det er til dels slik. Summen av det som er opparbeidet på denne måten samt egne studier og den erfaring man har fra egen klubb, er ment å skulle gi tilstrekkelig kunnskap til å fylle rollen som distriktsguvernør.

Så kommer klubbesøkene, og da gjelder det å huske at «den som erklærer seg ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig». Om ikke før, så oppdager man det da, at før man kan yte, må man faktisk lære om den klubben man besøker. Klubbene i distriktet jobber på forskjellig måte, men alle er bevisste på vårt felles motto: Å gagne andre. Firespørsmålsprøven er kjent for alle, men vanskelig alltid å etterleve. Jeg tror at vi jobber med saken alle sammen. Uansett har vi i Rotary et felles verdigrunnlag. Det er det viktigste, og så skal vi være tolerante for det store spekteret av klubbkulturer. Det er i møte med klubbenes mangfoldighet man skjønner at man aldri blir utlært.

Aksjoner i distriktet knyttet til feiringen av The Rotary Foundations 100-årsjubileum
Mange klubber har den siste tiden gjennomført markeringer av TRFs 100-årsjubileum med god oppslutning om sykkellotteriet Jeg er stolt over hvilket engasjement som er vist! Se for øvrig nærmere omtale senere i dette månedsbrevet.

Rotary Convention
Jeg har nettopp tilbrakt noen dager på Rotary Convention i Atlanta. 35 000 rotarianere fra alle verdenshjørner var samlet. Da går det opp for alle som hovedsakelig arbeider i egen klubb og eget distrikt, hvor stor og mangfoldig organisasjonen Rotary International, vår organisasjon, er. I en diger kongresshall var det ett fellesarrangement hver dag med foredrag av sentrale personer i Rotary og fra andre samarbeidende partnere. Personlig ble jeg mektig imponert over Bill Gates’ foredrag knyttet til polio. Han viste inngående kunnskap om vårt End polio now, og er åpenbart mer enn en stor og passiv bidragsyter.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer