Guvernørens siste månedsbrevGuvernørens leder:

Min periode som distriktsguvernør nærmer seg slutten. Det har vært et travelt og arbeidskrevende år, men interessant, spennende og ikke minst lærerikt. Det kan være lett å tenke at i rollen som distriktsguvernør skal man yte – gi av den kunnskapen som er opparbeidet gjennom det omfattende opplæringsløpet som er lagt opp forut for guvernøråret, og gjennom å fange opp praksis og rutiner i løpet av de to årene man sitter i ledergruppen før man selv blir guvernør. Jo, det er til dels slik. Summen av det som er opparbeidet på denne måten samt egne studier og den erfaring man har fra egen klubb, er ment å skulle gi tilstrekkelig kunnskap til å fylle rollen som distriktsguvernør.

Så kommer klubbesøkene, og da gjelder det å huske at «den som erklærer seg ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig». Om ikke før, så oppdager man det da, at før man kan yte, må man faktisk lære om den klubben man besøker. Klubbene i distriktet jobber på forskjellig måte, men alle er bevisste på vårt felles motto: Å gagne andre. Firespørsmålsprøven er kjent for alle, men vanskelig alltid å etterleve. Jeg tror at vi jobber med saken alle sammen. Uansett har vi i Rotary et felles verdigrunnlag. Det er det viktigste, og så skal vi være tolerante for det store spekteret av klubbkulturer. Det er i møte med klubbenes mangfoldighet man skjønner at man aldri blir utlært.

Aksjoner i distriktet knyttet til feiringen av The Rotary Foundations 100-årsjubileum
Mange klubber har den siste tiden gjennomført markeringer av TRFs 100-årsjubileum med god oppslutning om sykkellotteriet Jeg er stolt over hvilket engasjement som er vist! Se for øvrig nærmere omtale senere i dette månedsbrevet.

Rotary Convention
Jeg har nettopp tilbrakt noen dager på Rotary Convention i Atlanta. 35 000 rotarianere fra alle verdenshjørner var samlet. Da går det opp for alle som hovedsakelig arbeider i egen klubb og eget distrikt, hvor stor og mangfoldig organisasjonen Rotary International, vår organisasjon, er. I en diger kongresshall var det ett fellesarrangement hver dag med foredrag av sentrale personer i Rotary og fra andre samarbeidende partnere. Personlig ble jeg mektig imponert over Bill Gates’ foredrag knyttet til polio. Han viste inngående kunnskap om vårt End polio now, og er åpenbart mer enn en stor og passiv bidragsyter.


 
Lokale prosjekter i vårt distrikt

20. september 2017

Lokale prosjekter i vårt distrikt

I vårt distrikt, 2260 skjer det mye. Mange prosjekter på gang. Se oversikten. Bildet viser Trøgstad Rotaryklubb som bidrar til at funksjonhemmede kan kjøre Gokart. En artikkel som de fikk i lokalavisen Smaalenene.

Rotary Friendship Exhange

20. september 2017

Rotary Friendship Exhange

Rotary Friendship Exchange er en Rotary-aktivitet, startet av Rotary International i 1984. Vårt distrikt, 2260 har til nå ikke deltatt i denne utvekslingen og vår guvernør Yvona Holbein har bestemt av vi fra og med 2017/18 skal begynne med RFE.

Guvernørens månedsbrev #2

15. september 2017

Guvernørens månedsbrev #2

Guvernør Yvona Holbein har kommet med augustutgaven av sitt månedsbrev.
August: Måned for medlemskap og utvikling av nye klubber.

Regnskapsdokumentene for 2016 - 2017

15. september 2017

Regnskapsdokumentene for 2016 - 2017

Fjorårets guvernør Johan Østby har nå ferdigstilt alle regnskapsdokumentene inklusiv revisjonsberetningen for sin periode, 2016 - 2017.

Johan Østbys årsrapport for 2016 -2017

11. september 2017

Johan Østbys årsrapport for 2016 -2017

- Det er mange som har ytt, bidratt og hjulpet til i året som gikk, skriver Johan Østby i sin årsrapport. Takk til presidenter, styremedlemmer, komitéledere og øvrige medlemmer. Deres innsats er essensen i Rotary. Uten klubbene er Rotary ingen ting.

End Polio Now: Countdown to History Campain. Mål: USD 50 mill.

7. september 2017

End Polio Now: Countdown to History Campain. Mål: USD 50 mill.

Rotaryåret 2017-2018 er innledet med «End Polio Now Countdown to History Campain». Kampanjen kan bare lykkes ved at klubbene og distriktet prioriterer det. Sonekoordinat Bjørg Månum Andersson ønsker at alle leses henns nyhetsbrev om End Polio.

Seminar om TRF og prosjekter

4. september 2017

Seminar om TRF og prosjekter

Rotaryskolen inviterer til seminar om TRF og prosjekter, 13.september på Ullersvang, Kløfta Rotaryklubbs og torsdag 14.september på Kihl gård, Råde Rotaryklubbs lokaler. Påmeldingsfrist 8. september.

Velkommen til distriktskonferansen 2017

21. august 2017

Velkommen til distriktskonferansen 2017

I år er distriktskonferansen på Lillestrøm, Thon Hotel Arena lørdag 30. september til søndag 1. oktober. Distriktskonferansen er et høydepunkt i Rotary-året og vi håper at mange av dere benytter denne anledningen til å komme.

Strategi- og medlemskapsseminar

21. august 2017

Strategi- og medlemskapsseminar

Rotaryskolen inviterer til seminar om strategi og medlemskap. Onsdag 30. august på Ullersvang/Kløfta og torsdag 31. august på Khil gårdi Råde. Påmeldingsfrist er senest 24. august.

Guvernørens månedsbrev #1

15. august 2017

Guvernørens månedsbrev #1

Dette er mitt første månedsbrev og jeg håper at det vil føles så interessant at mange leser det og ser på linkene som jeg vil sette inn. Målet med månedsbrevene er både å informere om nyheter i rotarysystemet, men ikke minst å inspirere.

Direkte lenker


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2017
30. sep. 2017, 08.00

Rotary: Making a Difference Thon Hotell Arena, Li ...

Les mer