Rotary Friendship Exhange


Rotary Friendship Exchange er en Rotary-aktivitet, startet av Rotary International i 1984. Vårt distrikt, 2260 har til nå ikke deltatt i denne utvekslingen og vår guvernør Yvona Holbein har bestemt av vi fra og med 2017/18 skal begynne med RFE.

Om Rotary Friendship Exchange finner du også i toppmenyen "Prosjekter"

Hva er RFE / ROTARY FRIENDSHIP EXCHANG

RFE er Rotarys utvekslingsprogram for oss rotarianere. Vi og våre familier tilbys muligheten til å oppleve andre kulturer ved å besøke hverandres land og hjem.

Programmet er gjensidig og varer fra 5 til maksimalt 12 dager. Formålet med utvekslingen er å stimulere til internasjonal forståelse, skape godvilje og fred, så vel som å knytte internasjonale kontakter fra person til person over landegrensene.

TO TYPER UTVEKSLING

Det vanligste er utveksling mellom to distrikter, der maksimalt 12 personer, inkludert rotarianerne, besøker flere steder i et distrikt for en periode på inntil 12 dager. Et gjenbesøk finner sted i vårt distrikt på samme måte.  Respektive distrikter arrangerer et mer eller mindre omfattende program for sine besøkende under utvekslingen.

Et annet alternativ er en mini-utveksling i omtrent fem dager, vanligvis i Europa. For denne utvekslingsformen gjelder samme vilkår som for utvekslingen nevnt ovenfor.

Hvis du reiser med RFE, vil du oppleve landet du kommer til på en helt annen måte enn om du reiser på egen hånd. Her vil du bo privat hos rotarianere som vil vise deg hjemstedet sitt på en helt unik måte.  De vil ta deg med rundt og vise hva Rotary har gjort i byen, hva de jobber med osv. Dette vil være steder som du ellers neppe ville ha reist til selv eller har hørt om.  Jeg har opplevd å fly helikopter i en liten by i Canada, møtt politisjefen og brannsjefen, spist bøffelkjøtt og mye mer. Meget givende besøk.  Det er så mye dere kan oppleve! Dere vil senere selv få besøk av rotarianere som dere kan ta med rundt i deres distrikt. 

HVORDAN ER DE ØKONOMISKE BETINGELSENE?

Dette blir bestemt fra utveksling til utveksling, men den vanligste avtalen med det andre utvekslingsdistriktet er at den som er vert, står for kostnaden under selve besøket, og tilsvarende under gjenbesøket. Utvekslingsdeltakerne betaler selv reiseutgiftene til og fra utvekslingsdistriktet.

Intressert og vil vite mer eller være med i rfe-komitéen?

Øystein Mogensen trenger flere personer som vil være med slik at vi får markedsført rfe så godt som mulig.  Ønsker din klubb å få høre mer om RFE, kommer jeg gjerne til klubben og forteller mer.

Kontakt meg på facebook eller på e-post om@goldenage.no


 
Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

17. september 2018

Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

Over 150 deltakere var til stede på distriktskonferansen, og vår distriktsguvernør, Rune Magnussen, var meget fornøyd med arrangementet og med engasjementet til de tilstedeværende. Foredragene fra konferansen finner du her på sidene.

Guvernørens månedsbrev for september 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev for september 2018

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev".

Siste månedsbrev fra guvernøren

14. juni 2018

Siste månedsbrev fra guvernøren

- Dette er mitt siste månedsbrev, forteller guvernør Yvona Holbein. Jeg håper at dere alle har opplevd rotaryåret 2017-18 som et spennende år, med noen nye aktiviteter, ideer og virkemidler.

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

11. juni 2018

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer.

Invitasjon til Rotary leadership institute

7. juni 2018

Invitasjon til Rotary leadership institute

Rotary Leadership Institute er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary.
Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Guvernørens månedsbrev for mai

30. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai

Nok et månedsbrev fra guvernør Yvona med mye variert og nyttig rotarystoff.

Månedsbrevet for april

4. mai 2018

Månedsbrevet for april

Guvernør Yvona er ute med månedsbrevet for april med et variert innhold av aktuelle Rotarysaker.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

16. april 2018

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

Vil du bli medseiler på seilas fra Bergen til Oslo, med start i Bergen 3. mai?

Guvernørens nyhetsbrev # 6

14. mars 2018

Guvernørens nyhetsbrev # 6

Et nytt månedsbrev nr. 6 fra guvernøren er distribuert med masse aktuelle saker og nyttige lenker.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer