Club Visioning


Hva vil din Rotary-klubb oppnå i de neste tre årene? Har dere visjon, konsistens og kontinuitet i planlegging og gjennomføring? Gjennomføring av en Club Visioning-prosess vil gi svar på disse spørsmålene, og mange flere.

D2260 med DG Yvona Holbein i spissen har satset betydelige ressurser på å utdanne et veiledeningskorps som skal støtte og styrke klubbene. Målet er å sette de klubbene som ønsker å være med på det, i stand til å bli mer attraktive for eksisterende og nye medlemmer.

Hun har valgt et velutprøvd system «Club VISIONING». Dette er et opplegg utviklet av en Rotarianer for oss Rotarianere. Resultatet etter gjennomført prosjekt, er at klubben sitter igjen med et lite knippe omforente målsetninger som det er sterk motivasjon for at klubben skal gjennomføre.

Første opplæring unnagjort


Lørdag den 16. september gjennomførte D 2260 den første opplæring av fasilitatorer for Club Visioning– programmet på Mortens kro i Nittedal. Gjennom en hele dagen fikk deltagerne innføring og trening i bruk av Club Visioning-verktøyet. Det var skaffet til veie de aller beste instruktører. Fra USA kom PDG Steve og Terri Wilcox og fra Sverige PDG Nils-Fredrik Salén som leder Club Visioning aktivitetene der.

D 2260 hadde også invitert deltagere fra andre distrikter og her møtte DG Stig Asmussen fra D2310 og DG Erik Gran fra D2290.

Strategigruppen som leder innføringen av Club Visioning har stor pågang fra interesserte klubber som ønsker presentasjon av hele opplegget for klubben på en møtekveld. Hittil har det blitt holdt syv slike presentasjoner og i tillegg har fire klubber bestilt.

Mer informasjon

Kontakt for bestilling av presentasjon og selve Club Visioning: Marit Liv Solbjørg

Leder av Strategikomité er Jon Ola Brevig.


 
Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

17. september 2018

Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

Over 150 deltakere var til stede på distriktskonferansen, og vår distriktsguvernør, Rune Magnussen, var meget fornøyd med arrangementet og med engasjementet til de tilstedeværende. Foredragene fra konferansen finner du her på sidene.

Guvernørens månedsbrev for september 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev for september 2018

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev".

Siste månedsbrev fra guvernøren

14. juni 2018

Siste månedsbrev fra guvernøren

- Dette er mitt siste månedsbrev, forteller guvernør Yvona Holbein. Jeg håper at dere alle har opplevd rotaryåret 2017-18 som et spennende år, med noen nye aktiviteter, ideer og virkemidler.

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

11. juni 2018

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer.

Invitasjon til Rotary leadership institute

7. juni 2018

Invitasjon til Rotary leadership institute

Rotary Leadership Institute er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary.
Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Guvernørens månedsbrev for mai

30. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai

Nok et månedsbrev fra guvernør Yvona med mye variert og nyttig rotarystoff.

Månedsbrevet for april

4. mai 2018

Månedsbrevet for april

Guvernør Yvona er ute med månedsbrevet for april med et variert innhold av aktuelle Rotarysaker.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

16. april 2018

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

Vil du bli medseiler på seilas fra Bergen til Oslo, med start i Bergen 3. mai?

Guvernørens nyhetsbrev # 6

14. mars 2018

Guvernørens nyhetsbrev # 6

Et nytt månedsbrev nr. 6 fra guvernøren er distribuert med masse aktuelle saker og nyttige lenker.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer