Invitasjon til Rotary leadership instituteINVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2018

Rotary Leadership Institute (RLI) er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary. Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Høsten 2018 starter vi opp med Rotary Leadership Institute (RLI) for første gang i Norge. Vi viser til informasjonen som finnes i vedlagte brosjyre. Brosjyren kan også lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge

Det første kurset blir gjennomført som en pilot felles for begge distriktene, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass denne gang. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Tidlig påmelding vil også gi plusspoeng. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb.

Tre dager med kunnskap

Dette første kurset går over tre kursdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ihleveien 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig. 
Kursdatoene er:

  1. Lørdag 29. september kl. 09.00-16.00
  2. Lørdag 20. oktober kl. 09.00-16.00
  3. Lørdag 10. november kl. 09.00-16.00
Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs. 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 300 per deltaker per kursdag. 

Påmelding

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, DT i D2260: elsa.ny@online.no. Som nevnt vil tidlig påmelding, gjerne før sommerferien, øke sannsynligheten for å bli valgt. Siste frist er 1. september 2018. 

Faktura sendes samtidig med bekreftelse av deltakelse, og skal være betalt før kursstart. RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb! 

Med Rotaryhilsen

For distrikt 2260 
DG Yvona Holbein DGE Rune Magnussen
DT Elsa Nysveen  (s.)

For distrikt 2310
DG Stig Asmussen
DGE Svein Eystein Lindberg
DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.)


 
Klubbens planer og mål

9. mai 2019

Klubbens planer og mål

Klubbene skal registrere sine MÅL for rotaryåret i Rotary Club Central innen 1. august 2019. Dette kan gjøres av innkommende president eller sekretær. Klikk på overskriften eller bildet her, så kommer du dit du kan laste ned Brukerveiledningen.

Utlysning av verv som Kurskoordinator i Norfo

8. mai 2019

Utlysning av verv som Kurskoordinator i Norfo

Etter vedtak på Vårmøtet 2019 skal det opprettes et verv som Kurskoordinator. Det søkes derfor etter en person til dette spennende vervet på sentralt nivå i Rotary. Frist for å søke er 30. juni.
(Klikk på overskriften for å se detaljer).

Utdeling av stipend til ung skuespiller

27. april 2019

Utdeling av stipend til ung skuespiller

Casper Lindberg i APPLAUS tildeles her stipend fra Rotaryklubbene i område C, Jeløy, Moss, Rygge, Råde og Våler. Distriktsguvernør Rune Magnussen og assisterende guvernør Einar Smedsvig sto for utdelingen før forestillingen den 10. april på Verket Scene.

Momskompensasjon 2019

25. mars 2019

Momskompensasjon 2019

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til Norfo) for klubber og distrikter er satt til 15. juni 2019.

DGND Lars Borgestrand

21. februar 2019

DGND Lars Borgestrand

District Governor Nominee Designated (etterfølger DGN), Lars Borgestrand fra Jeløy RK er den kommende distriktsguvernør i D2260 for året 2021-2022.
Klikk på overskriften eller bildet, så får du vite litt mer om Lars!

Vaksinering mot Polio i India

12. februar 2019

Vaksinering mot Polio i India

Årets poliotur var tilrettelagt av Rotary Club of Agra Tajmahal og samlet 85 deltakere fra Austra-lia, Bahamas, Canada og USA. Yvona forteller at hovedoppgaven for deltakerne var å vaksinere alle barn under fem år mot polio - to dråper vaksine i munnen.

Rotarys flotte sommerleire for ungdom

10. februar 2019

Rotarys flotte sommerleire for ungdom

Nå har norsk ungdom, som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om mer enn 70 sommerleire i mange forskjellige land i løpet av kort tid..

45 familier med barn i Afrika fikk solstrøm til jul

2. januar 2019

45 familier med barn i Afrika fikk solstrøm til jul

Skedsmokorset Rotaryklubb deltok i solcelleprosjektet ElSol IV og prosjektet i Limpopo-provinsen i Sør-Afrika ble avsluttet i desember. Anleggene er inspisert og godkjent av Rotaryklubben i Polokwane

RYLA –  arrangeres 22. til 24. mars 2019

25. september 2018

RYLA – arrangeres 22. til 24. mars 2019

RYLA som er et lederseminar for ungdom arrangeres ved Oscarsborg Festning og Hotell Drøbak. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 18-24 år.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 4
23. mai 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer