Invitasjon til Rotary leadership instituteINVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2018

Rotary Leadership Institute (RLI) er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary. Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Høsten 2018 starter vi opp med Rotary Leadership Institute (RLI) for første gang i Norge. Vi viser til informasjonen som finnes i vedlagte brosjyre. Brosjyren kan også lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge

Det første kurset blir gjennomført som en pilot felles for begge distriktene, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass denne gang. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Tidlig påmelding vil også gi plusspoeng. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb.

Tre dager med kunnskap

Dette første kurset går over tre kursdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ihleveien 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig. 
Kursdatoene er:

  1. Lørdag 29. september kl. 09.00-16.00
  2. Lørdag 20. oktober kl. 09.00-16.00
  3. Lørdag 10. november kl. 09.00-16.00
Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs. 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 300 per deltaker per kursdag. 

Påmelding

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, DT i D2260: elsa.ny@online.no. Som nevnt vil tidlig påmelding, gjerne før sommerferien, øke sannsynligheten for å bli valgt. Siste frist er 1. september 2018. 

Faktura sendes samtidig med bekreftelse av deltakelse, og skal være betalt før kursstart. RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb! 

Med Rotaryhilsen

For distrikt 2260 
DG Yvona Holbein DGE Rune Magnussen
DT Elsa Nysveen  (s.)

For distrikt 2310
DG Stig Asmussen
DGE Svein Eystein Lindberg
DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.)


 
Guvernør Runes første månedsbrev....

5. august 2018

Guvernør Runes første månedsbrev....

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev". Og her kommer de andre etter hvert!

Husk påmelding til Distriktskonferansen 2018 innen 13. august!

5. august 2018

Husk påmelding til Distriktskonferansen 2018 innen 13. august!

Invitasjon, oversikt over programmet og påmeldingsskjema ble sendt til presidenter og sekretærer den 26. juni. Disse finnes også her på sidene under menyen "Distriktsguvernør", og herunder "2018 Distriktskonferansen".

Siste månedsbrev fra guvernøren

14. juni 2018

Siste månedsbrev fra guvernøren

- Dette er mitt siste månedsbrev, forteller guvernør Yvona Holbein. Jeg håper at dere alle har opplevd rotaryåret 2017-18 som et spennende år, med noen nye aktiviteter, ideer og virkemidler.

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

11. juni 2018

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer.

Invitasjon til Rotary leadership institute

7. juni 2018

Invitasjon til Rotary leadership institute

Rotary Leadership Institute er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary.
Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Guvernørens månedsbrev for mai

30. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai

Nok et månedsbrev fra guvernør Yvona med mye variert og nyttig rotarystoff.

Månedsbrevet for april

4. mai 2018

Månedsbrevet for april

Guvernør Yvona er ute med månedsbrevet for april med et variert innhold av aktuelle Rotarysaker.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

16. april 2018

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

Vil du bli medseiler på seilas fra Bergen til Oslo, med start i Bergen 3. mai?

Guvernørens nyhetsbrev # 6

14. mars 2018

Guvernørens nyhetsbrev # 6

Et nytt månedsbrev nr. 6 fra guvernøren er distribuert med masse aktuelle saker og nyttige lenker.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer