Invitasjon til Rotary leadership instituteINVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2018

Rotary Leadership Institute (RLI) er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary. Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Høsten 2018 starter vi opp med Rotary Leadership Institute (RLI) for første gang i Norge. Vi viser til informasjonen som finnes i vedlagte brosjyre. Brosjyren kan også lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge

Det første kurset blir gjennomført som en pilot felles for begge distriktene, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass denne gang. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Tidlig påmelding vil også gi plusspoeng. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb.

Tre dager med kunnskap

Dette første kurset går over tre kursdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ihleveien 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig. 
Kursdatoene er:

  1. Lørdag 29. september kl. 09.00-16.00
  2. Lørdag 20. oktober kl. 09.00-16.00
  3. Lørdag 10. november kl. 09.00-16.00
Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs. 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 300 per deltaker per kursdag. 

Påmelding

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, DT i D2260: elsa.ny@online.no. Som nevnt vil tidlig påmelding, gjerne før sommerferien, øke sannsynligheten for å bli valgt. Siste frist er 1. september 2018. 

Faktura sendes samtidig med bekreftelse av deltakelse, og skal være betalt før kursstart. RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb! 

Med Rotaryhilsen

For distrikt 2260 
DG Yvona Holbein DGE Rune Magnussen
DT Elsa Nysveen  (s.)

For distrikt 2310
DG Stig Asmussen
DGE Svein Eystein Lindberg
DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.)


 
Guvernørens månedsbrev for oktober 2018

21. oktober 2018

Guvernørens månedsbrev for oktober 2018

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev".

PR- og kommunikasjonskurs i oktober

8. oktober 2018

PR- og kommunikasjonskurs i oktober

På vegne av DG Rune Magnussen inviteres til PR- og kommunikasjonskurs onsdag 24. oktober på Kløfta og torsdag 25. oktober i Råde. Påmelding innen 22. oktober.

RYLA –  arrangeres 22. til 24. mars 2019

25. september 2018

RYLA – arrangeres 22. til 24. mars 2019

RYLA som er et lederseminar for ungdom arrangeres ved Oscarsborg Festning og Hotell Drøbak. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 18-24 år.

Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

17. september 2018

Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

Over 150 deltakere var til stede på distriktskonferansen, og vår distriktsguvernør, Rune Magnussen, var meget fornøyd med arrangementet og med engasjementet til de tilstedeværende. Foredragene fra konferansen finner du her på sidene.

Guvernørens månedsbrev for september 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev for september 2018

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev".

Siste månedsbrev fra guvernøren

14. juni 2018

Siste månedsbrev fra guvernøren

- Dette er mitt siste månedsbrev, forteller guvernør Yvona Holbein. Jeg håper at dere alle har opplevd rotaryåret 2017-18 som et spennende år, med noen nye aktiviteter, ideer og virkemidler.

Invitasjon til Rotary leadership institute

7. juni 2018

Invitasjon til Rotary leadership institute

Rotary Leadership Institute er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary.
Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Utmerkelser fra RI

22. januar 2018

Utmerkelser fra RI

Vår forrige guvernør, Johan Østby, delte ut vimpler mottatt fra Rotary International for året 2016-17 til de tre klubbene som har bidratt mest til The Rotary Foundantion, Annual Fund på midveismøtet.

Årets siste nyhetsbrev #5

11. desember 2017

Årets siste nyhetsbrev #5

Guvernør Yvona Holbein har skrevet sitt månedsbrev #5. Det er årets siste og med en julehilsen til alle. Som vanlig et innholdsrikt brev med mye rotarystoff.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Rotaryskolen: PR- og Kommunikasjonskurs, Kløfta
24. okt. 2018, 18.00

Enkel servering fra kl 17.30. Påmelding til DT El ...

Les mer