Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Oppsummering av mitt år som guvernør 2017-18- Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant, sier hun. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer. Målet mitt var å tenke langsiktig og se etter de beste tiltakene og verktøy som vil hjelpe oss å nå målene våre.

Vårt distrikt, D2260 har en del større utfordringer, særlig innen medlemsrekrutering, og den utfordringen var allerede kjent ved årets begynnelse.

Alle blir eldre med årene og hvis distriktet og klubbene ikke setter inn tiltak raskt nok, så vil frafall av medlemmer grunnet stigende gjennomsnittsalder i klubbene, øke.

- Dette er en langsiktig oppgave og jeg forsøkte å så noen frø ved blant annet. introduksjon av Club Visioning og Rotary Business Network, slik at klubbene selv vil øke fokus på dette og definere tiltak som må gjøres for å oppnå sine egne mål.

- Jeg vet at min etterfølger, DGE Rune Magnussen (Nannestad RK), og distriktsorganisasjonen vil fortsette med disse tilbudene - og det gleder meg.

Også Rotary Leadership Institute (RLI) er nå på beina, så dette har vi også store forventninger til.

- Vårt distrikt, sammen med D2310, er de første i Norge som tar dette i bruk, forteller guvernøren.

PR/kommunikasjon styrer verden – det ser vi i media både nasjonalt og internasjonalt (ref. MeToo m.m.). La oss bli enda flinkere i å bruke media til vår favør. Dette gjelder særlig digitale media (hjemmeside og Facebook) og oppslag/artikler i lokalavisene.

- Jeg vil samtidig nevne at kommunikasjonskomiteen står parat til å hjelpe klubbene med dette og at det også er kommet mange gode tiltaksforslag i den vedtatte «Kommunikasjonsplanen for Rotary i Norge».

Mer om mitt år kommer i juni-utgaven av guvernørens månedsbrevet.

Med hilsen

Yvona Holbein
Strømmen Rotary Club, District 2260
District Governor 2017-2018

 
Guvernør Runes første månedsbrev....

5. august 2018

Guvernør Runes første månedsbrev....

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev". Og her kommer de andre etter hvert!

Husk påmelding til Distriktskonferansen 2018 innen 13. august!

5. august 2018

Husk påmelding til Distriktskonferansen 2018 innen 13. august!

Invitasjon, oversikt over programmet og påmeldingsskjema ble sendt til presidenter og sekretærer den 26. juni. Disse finnes også her på sidene under menyen "Distriktsguvernør", og herunder "2018 Distriktskonferansen".

Siste månedsbrev fra guvernøren

14. juni 2018

Siste månedsbrev fra guvernøren

- Dette er mitt siste månedsbrev, forteller guvernør Yvona Holbein. Jeg håper at dere alle har opplevd rotaryåret 2017-18 som et spennende år, med noen nye aktiviteter, ideer og virkemidler.

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

11. juni 2018

Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer.

Invitasjon til Rotary leadership institute

7. juni 2018

Invitasjon til Rotary leadership institute

Rotary Leadership Institute er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary.
Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Guvernørens månedsbrev for mai

30. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai

Nok et månedsbrev fra guvernør Yvona med mye variert og nyttig rotarystoff.

Månedsbrevet for april

4. mai 2018

Månedsbrevet for april

Guvernør Yvona er ute med månedsbrevet for april med et variert innhold av aktuelle Rotarysaker.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

16. april 2018

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

Vil du bli medseiler på seilas fra Bergen til Oslo, med start i Bergen 3. mai?

Guvernørens nyhetsbrev # 6

14. mars 2018

Guvernørens nyhetsbrev # 6

Et nytt månedsbrev nr. 6 fra guvernøren er distribuert med masse aktuelle saker og nyttige lenker.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer