Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Oppsummering av mitt år som guvernør 2017-18- Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant, sier hun. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer. Målet mitt var å tenke langsiktig og se etter de beste tiltakene og verktøy som vil hjelpe oss å nå målene våre.

Vårt distrikt, D2260 har en del større utfordringer, særlig innen medlemsrekrutering, og den utfordringen var allerede kjent ved årets begynnelse.

Alle blir eldre med årene og hvis distriktet og klubbene ikke setter inn tiltak raskt nok, så vil frafall av medlemmer grunnet stigende gjennomsnittsalder i klubbene, øke.

- Dette er en langsiktig oppgave og jeg forsøkte å så noen frø ved blant annet. introduksjon av Club Visioning og Rotary Business Network, slik at klubbene selv vil øke fokus på dette og definere tiltak som må gjøres for å oppnå sine egne mål.

- Jeg vet at min etterfølger, DGE Rune Magnussen (Nannestad RK), og distriktsorganisasjonen vil fortsette med disse tilbudene - og det gleder meg.

Også Rotary Leadership Institute (RLI) er nå på beina, så dette har vi også store forventninger til.

- Vårt distrikt, sammen med D2310, er de første i Norge som tar dette i bruk, forteller guvernøren.

PR/kommunikasjon styrer verden – det ser vi i media både nasjonalt og internasjonalt (ref. MeToo m.m.). La oss bli enda flinkere i å bruke media til vår favør. Dette gjelder særlig digitale media (hjemmeside og Facebook) og oppslag/artikler i lokalavisene.

- Jeg vil samtidig nevne at kommunikasjonskomiteen står parat til å hjelpe klubbene med dette og at det også er kommet mange gode tiltaksforslag i den vedtatte «Kommunikasjonsplanen for Rotary i Norge».

Mer om mitt år kommer i juni-utgaven av guvernørens månedsbrevet.

Med hilsen

Yvona Holbein
Strømmen Rotary Club, District 2260
District Governor 2017-2018

 
Klubbens planer og mål

9. mai 2019

Klubbens planer og mål

Klubbene skal registrere sine MÅL for rotaryåret i Rotary Club Central innen 1. august 2019. Dette kan gjøres av innkommende president eller sekretær. Klikk på overskriften eller bildet her, så kommer du dit du kan laste ned Brukerveiledningen.

Utlysning av verv som Kurskoordinator i Norfo

8. mai 2019

Utlysning av verv som Kurskoordinator i Norfo

Etter vedtak på Vårmøtet 2019 skal det opprettes et verv som Kurskoordinator. Det søkes derfor etter en person til dette spennende vervet på sentralt nivå i Rotary. Frist for å søke er 30. juni.
(Klikk på overskriften for å se detaljer).

Utdeling av stipend til ung skuespiller

27. april 2019

Utdeling av stipend til ung skuespiller

Casper Lindberg i APPLAUS tildeles her stipend fra Rotaryklubbene i område C, Jeløy, Moss, Rygge, Råde og Våler. Distriktsguvernør Rune Magnussen og assisterende guvernør Einar Smedsvig sto for utdelingen før forestillingen den 10. april på Verket Scene.

Momskompensasjon 2019

25. mars 2019

Momskompensasjon 2019

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til Norfo) for klubber og distrikter er satt til 15. juni 2019.

DGND Lars Borgestrand

21. februar 2019

DGND Lars Borgestrand

District Governor Nominee Designated (etterfølger DGN), Lars Borgestrand fra Jeløy RK er den kommende distriktsguvernør i D2260 for året 2021-2022.
Klikk på overskriften eller bildet, så får du vite litt mer om Lars!

Vaksinering mot Polio i India

12. februar 2019

Vaksinering mot Polio i India

Årets poliotur var tilrettelagt av Rotary Club of Agra Tajmahal og samlet 85 deltakere fra Austra-lia, Bahamas, Canada og USA. Yvona forteller at hovedoppgaven for deltakerne var å vaksinere alle barn under fem år mot polio - to dråper vaksine i munnen.

Rotarys flotte sommerleire for ungdom

10. februar 2019

Rotarys flotte sommerleire for ungdom

Nå har norsk ungdom, som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om mer enn 70 sommerleire i mange forskjellige land i løpet av kort tid..

45 familier med barn i Afrika fikk solstrøm til jul

2. januar 2019

45 familier med barn i Afrika fikk solstrøm til jul

Skedsmokorset Rotaryklubb deltok i solcelleprosjektet ElSol IV og prosjektet i Limpopo-provinsen i Sør-Afrika ble avsluttet i desember. Anleggene er inspisert og godkjent av Rotaryklubben i Polokwane

RYLA –  arrangeres 22. til 24. mars 2019

25. september 2018

RYLA – arrangeres 22. til 24. mars 2019

RYLA som er et lederseminar for ungdom arrangeres ved Oscarsborg Festning og Hotell Drøbak. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 18-24 år.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 4
23. mai 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer