Oppsummering av Rotaryåret 2017-18 for guvernør Yvona Holbein

Oppsummering av mitt år som guvernør 2017-18



- Jeg håper at både presidentene, klubbmedlemmene og distriktsorganisasjonen har opplevd rotaryåret 2017-18 som spennende og interessant, sier hun. Jeg har forsøkt å bidra til positivitet, engasjement, men samtidig ikke skjule våre utfordringer. Målet mitt var å tenke langsiktig og se etter de beste tiltakene og verktøy som vil hjelpe oss å nå målene våre.

Vårt distrikt, D2260 har en del større utfordringer, særlig innen medlemsrekrutering, og den utfordringen var allerede kjent ved årets begynnelse.

Alle blir eldre med årene og hvis distriktet og klubbene ikke setter inn tiltak raskt nok, så vil frafall av medlemmer grunnet stigende gjennomsnittsalder i klubbene, øke.

- Dette er en langsiktig oppgave og jeg forsøkte å så noen frø ved blant annet. introduksjon av Club Visioning og Rotary Business Network, slik at klubbene selv vil øke fokus på dette og definere tiltak som må gjøres for å oppnå sine egne mål.

- Jeg vet at min etterfølger, DGE Rune Magnussen (Nannestad RK), og distriktsorganisasjonen vil fortsette med disse tilbudene - og det gleder meg.

Også Rotary Leadership Institute (RLI) er nå på beina, så dette har vi også store forventninger til.

- Vårt distrikt, sammen med D2310, er de første i Norge som tar dette i bruk, forteller guvernøren.

PR/kommunikasjon styrer verden – det ser vi i media både nasjonalt og internasjonalt (ref. MeToo m.m.). La oss bli enda flinkere i å bruke media til vår favør. Dette gjelder særlig digitale media (hjemmeside og Facebook) og oppslag/artikler i lokalavisene.

- Jeg vil samtidig nevne at kommunikasjonskomiteen står parat til å hjelpe klubbene med dette og at det også er kommet mange gode tiltaksforslag i den vedtatte «Kommunikasjonsplanen for Rotary i Norge».

Mer om mitt år kommer i juni-utgaven av guvernørens månedsbrevet.

Med hilsen

Yvona Holbein
Strømmen Rotary Club, District 2260
District Governor 2017-2018





 
PR- og kommunikasjonskurs i oktober

8. oktober 2018

PR- og kommunikasjonskurs i oktober

På vegne av DG Rune Magnussen inviteres til PR- og kommunikasjonskurs onsdag 24. oktober på Kløfta og torsdag 25. oktober i Råde. Påmelding innen 22. oktober.

RYLA –  arrangeres 22. til 24. mars 2019

25. september 2018

RYLA – arrangeres 22. til 24. mars 2019

RYLA som er et lederseminar for ungdom arrangeres ved Oscarsborg Festning og Hotell Drøbak. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 18-24 år.

Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

17. september 2018

Distriktskonferansen 2018 er nå historie!

Over 150 deltakere var til stede på distriktskonferansen, og vår distriktsguvernør, Rune Magnussen, var meget fornøyd med arrangementet og med engasjementet til de tilstedeværende. Foredragene fra konferansen finner du her på sidene.

Guvernørens månedsbrev for september 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev for september 2018

.... finner du under menyen "Distriktsguvernør" og i undermenyen "Månedsbrev".

Siste månedsbrev fra guvernøren

14. juni 2018

Siste månedsbrev fra guvernøren

- Dette er mitt siste månedsbrev, forteller guvernør Yvona Holbein. Jeg håper at dere alle har opplevd rotaryåret 2017-18 som et spennende år, med noen nye aktiviteter, ideer og virkemidler.

Invitasjon til Rotary leadership institute

7. juni 2018

Invitasjon til Rotary leadership institute

Rotary Leadership Institute er nå etablert i distrikt 2260 og 2310. Det er hyggelig å kunne invitere klubbmedlemmer til å lære mer om Rotary.
Kursene vil gi inspirasjon til aktivt medlemskap og er en investering for klubben og klubbens medlemmer.

Guvernørens månedsbrev for mai

30. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai

Nok et månedsbrev fra guvernør Yvona med mye variert og nyttig rotarystoff.

Månedsbrevet for april

4. mai 2018

Månedsbrevet for april

Guvernør Yvona er ute med månedsbrevet for april med et variert innhold av aktuelle Rotarysaker.

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

24. april 2018

Ny kommunikasjonsplan 2018-2021

Vårmøtet i Norfo vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen gjelder for tre år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

16. april 2018

Seilas med Christian Radich 3.- 6. Mai 2018

Vil du bli medseiler på seilas fra Bergen til Oslo, med start i Bergen 3. mai?

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer