ROTARYFONDET (TRF) / POLIO


End Polio Now: Countdown to History Campain – Mål: USD 50 millioner.

«Rotarys innsats gjennom 30 år har reddet millioner av barn», sa Bill Gates i en tale han holdt under Rotary Covention i Atlanta i juni. Han berømmet Rotarys innsats og samarbeide med Bill & Melinda Gates Foundation og alle involverte parter. Han understreket at innsatsen nå blir helt avgjørende. Derfor ville han øke sitt bidrag 2-to-1 i de neste 3 årene med opptil USD 150 millioner hvert år, dvs totalt USD 450 millioner for å utrydde Polio, forutsatt at Rotary skaffer USD 50 millioner i samme periode.
RI president Ian H.S. Riseley forsikret i sin tale under Convention i Atlanta at Rotarys engasjement i å bekjempe Polio har vært og er prioritet nr. 1, og Rotary International vil forplikte seg til å skaffe disse midlene.

Yvone oppforderer alle til å lese brevet fra sonekoordinator Bjørg Månum Andersson, PDG – EPNZC zone 16 (pdf)

Mer om EndPolio på nett

Du finner detaljert informasjon på nettsiden www.endpolio.org, her kan du lese om
Take Action
• Donate
• About Polio
• Partners og 
• Stories

END POLIO NOW - video "This close"


Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 3
24. jan. 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer