Hva er RFE / ROTARY FRIENDSHIP EXCHANG

RFE er Rotarys utvekslingsprogram for oss rotarianere. Vi og våre familier tilbys muligheten til å oppleve andre kulturer ved å besøke hverandres land og hjem.

Programmet er gjensidig og varer fra 5 til maksimalt 12 dager. Formålet med utvekslingen er å stimulere til internasjonal forståelse, skape godvilje og fred, så vel som å knytte internasjonale kontakter fra person til person over landegrensene.

TO TYPER UTVEKSLING

Det vanligste er utveksling mellom to distrikter, der maksimalt 12 personer, inkludert rotarianerne, besøker flere steder i et distrikt for en periode på inntil 12 dager. Et gjenbesøk finner sted i vårt distrikt på samme måte.  Respektive distrikter arrangerer et mer eller mindre omfattende program for sine besøkende under utvekslingen.

Et annet alternativ er en mini-utveksling i omtrent fem dager, vanligvis i Europa. For denne utvekslingsformen gjelder samme vilkår som for utvekslingen nevnt ovenfor.

Hvis du reiser med RFE, vil du oppleve landet du kommer til på en helt annen måte enn om du reiser på egen hånd. Her vil du bo privat hos rotarianere som vil vise deg hjemstedet sitt på en helt unik måte.  De vil ta deg med rundt og vise hva Rotary har gjort i byen, hva de jobber med osv. Dette vil være steder som du ellers neppe ville ha reist til selv eller har hørt om.  Jeg har opplevd å fly helikopter i en liten by i Canada, møtt politisjefen og brannsjefen, spist bøffelkjøtt og mye mer. Meget givende besøk.  Det er så mye dere kan oppleve! Dere vil senere selv få besøk av rotarianere som dere kan ta med rundt i deres distrikt.

Tema-ark

HVORDAN ER DE ØKONOMISKE BETINGELSENE?

Dette blir bestemt fra utveksling til utveksling, men den vanligste avtalen med det andre utvekslingsdistriktet er at den som er vert, står for kostnaden under selve besøket, og tilsvarende under gjenbesøket. Utvekslingsdeltakerne betaler selv reiseutgiftene til og fra utvekslingsdistriktet.

Intressert og vil vite mer eller være med i rfe-komitéen?

Øystein Mogensen trenger flere personer som vil være med slik at vi får markedsført rfe så godt som mulig.  Ønsker din klubb å få høre mer om RFE, kommer jeg gjerne til klubben og forteller mer.

Kontakt meg på facebook eller på e-post om@goldenage.no

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer