ROTARYFONDET (TRF) / TRF SERVICES TEAM (ZÜRICH)

Rotary Internasjonal har et TRF Service Team som kan bistå  oss i de fleste rotarysaker, spesielt innen TRF-spørsmål.

For eksempel er det hit vi sender våre PHF-skjemaer og vi kan også få hjelp til rapporter og andre spørsmål vedr TRF-status.

Her ser du oversikten over kontaktpersoner, og legg spesielt merke til hvem som betjener vårt distrikt 2260.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer