PROGRAMMER / UNGDOMSTJENESTEN

UNGDOMSTJENESTEN

Ungdomstjenesten omfatter programmer som ledes av distriktet. Programmene er
faste og den enkelte klubb kan forslå deltakere til de enklte programmer og delta i utviklingen og gjennomføringen av de enkelte aktivitetene. Dette er i hovedsak
program for ungdom, som er en av hovedmålgruppene for Rotarys aktiviteter.

Oppdatert program for ungdomsutveksling finner dere på NORFOS nettside

Ansvarlig for ungdomstjenesten i vårt distrikt (d2260) er:
Kristin Samuelsen, Oppegård Rotaryklubb

Tlf.. 958 27 785 , e-post: krisamue@online.no


OVERSIKT OVER CAMPS (SHORT TERM) oppdateres fortløpende

INTERNASJONALE SOMMERLEIREr 2019

Viktig å huske på
  • Søknad kan lages ferdig når som helst og uavhengig av tilbudene av sommercamper som er lagt ut. Det skal ikke stå i søknaden hvilken sommerleir ungdommen vil reise på.
  • Søknadsskjema, som er en skrivbar PDF-fil, finnes på www.rotary.no under fanen Ungdom, emne Short-term Camps Roundtrips og Sommerleire 2019.
  • Søknaden må fylles ut elektronisk og komplett med håndskrevne underskrifter av ungdommen, foreldre (dersom under 18 år), president og sekretær i den Rotaryklubben som sender ungdommen ut, samt District Youth Exchange Officer i klubbens distrikt. Dette medfører en del printing og scanning av enkeltsider som så settes sammen til den komplette PDF-fila igjen. Det er søkeren, med hjelp fra sendende Rotaryklubb som har ansvar for å få dette på plass.
  • Når søknaden er komplett, sendes den elektronisk til Multi District Youth Exchange Short Term Coordinator Norway, Inger Marie Seth, som lagrer den. Etterhvert som sommerleirene blir annonserte, og når ungdommen har funnet én eller flere leirer han/hun ønsker å delta på, sender vedkommende en epost til meg, som umiddelbart kan sende inn søknaden.
Førstemann til mølla!

Plass på en sommerleir fås etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Det er ikke mulig å reservere plass på våre sommerleirer i påvente av at søknaden blir gjort ferdig! Derfor er det viktig at søknadene er sendt inn i god tid. Tilbudet om sommerleirer blir lagt ut fortløpende. Du kan klikke på nummeret på leiren i venstre kolonne for å få opp invitasjonen.

Kjekt, trygt og rimelig

Å sende ut en ungdom innebærer ikke kostnader for Rotaryklubbensom sender ut – det er også svært rimelig for ungdommene å delta på disse sommerleirene.  

Kjenner du noen som har lyst til å delta på Rotarys sommerleirer? I så fall er det bare å hive seg rundt nå! Flere leirer er allerede lagt ut, og flere kommer i løpet av kort tid.

Mer informasjon
Du finner oppdatert informasjon og søknadsskjema om årets sommerleirer 2019 på NORFOs nettsider

Sjekk her
Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 4
23. mai 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer