DISTRIKTSGUVERNØR / 2022-2023 DISTRIKTSGUVERNØR
Hans Christian Kihl (f. 1964) er utdannet agroteknikker fra Tomb, informasjon og kommunikasjon ved Høgskolen i Innlandet. Han har jobbet innen byggevare, logistikk og landbruk og driver i dag www.kihlgard.com som har eggproduksjon, hvor familien i tillegg underviser elever ved Tomb vgs og Vetrinærhøgskolen-NMBU i produksjon og bio-sikkerhet. Det dyrkes såkorn med vekt på oppformering av nye kornsorter. Gården har også kurs- og selskapslokaler. Dette er også stedet hvor Råde Rotaryklubb har sine faste møter.

Hans Christian har alltid vært organisatorisk aktiv fra 4H og Bygdeungdomslaget i ungdomstiden med utveksling til USA. Har også vært utvekslingsstudent med International Agricultural Exchange Association (IAEA) til New Zealand i 7 mnd. (1986). Hans Christian ble etter den utvekslingen med i IAEA sin organisasjon for å promotere utvekslingsmulighetene til norsk ungdom. Ble så valgt til å representere Norge i det internasjonale styret til IAEA. I 1993 -1994 ble Hans Christian valgt til Internasjonal President for IAEA. IAEA opererte i 22 land på den tiden og hadde ca 1000 utvekslingsstudenter i året. IAEA startet i 1963 og ble avsluttet i 2012.

Hans Christian har også vært tillitsvalgt i flere av landbrukets organisasjoner. Han er leder i Råde Bondelag og nestleder i Østfold Bondelag. Nortura (Gilde -Prior) ulike verv fra 1997 – 2017. Har også deltatt på flere av Norsk Landbrukssamvirke sine kurs for toppledere. Startet også Råde Fjernvarme AS i 2006 sammen med 2 andre bønder. Er i dag styreleder i Råde Fjernvarme AS.

Hans Christian ble med i Råde Rotaryklubb i 2009, og ble klubbpresident i 2015 -2016. Han er medlem av International Hosting and Travel Fellowship og Vice President for Nord Europa. Han deltok også på RLI, 2020. Han har vært koordinator og vert for Rotary Business Network i distrikt 2260 og fikk i 2019 tildelt PHF for dette arbeidet. Han gleder seg til å jobbe videre med Rotary og alle de flotte menneskene i tiden som kommer.ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer