DISTR. GUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN

2007-2008 Johan Hovdedalen


Guvernørens Håndbok

Årsrapport

Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Guvernørskifte
26. jun. 2017, 18.00

Sittende guvernør Johan Østby overlater vervet og ...

Les mer