DISTRIKT 2260 / OPPLÆRING/KURS

Velkommen til kurs for Distrikt 2260 høsten 2019

28. august kl.18.00 Kihl gård tema: Medlemsrekruttering
29. august kl.18.00 Rotaryhuset på Kløfta tema: Medlemsrekruttering
Enkel servering fra kl.17.30

4. september kl.18.00 Kihl gård tema: The Rotary Foundation (TRF)
5. september kl.18.00 Rotaryhuset på Kløfta tema: The Rotary Foundation (TRF)
Enkel servering fra kl. 17.30
Dette kurset må klubbene delta på for å kunne søke om midler fra distriktet!

23. oktober kl.18.00 Kihl gård tema: Kommunikasjon
24. oktober kl.18.00 Rotaryhuset på Kløfta tema: Kommunikasjon
Enkel servering fra kl.17.30

Påmelding til kursene i august og september innen 20. august til groirene1954(at)gmail.com
Påmelding til oktoberkurset senest 15. oktober til groirene1954(at)gmail.com
Husk å skrive navn på klubb og deltagere. Velkommen.
Med hilsen
Gro Irene Holt
District Trainer

Distrikt 2250 har en flott opplæringsside med videoer om hjemmesiden, medlemsnett og e-post. Se her


Rotary Leadership Institute

Sist høst og i vår gjennomførte vi med stor suksess Rotary Leadership Institute i Norge.
Les den vedlagte invitasjonen nøye for å lære hvorfor representanter fra din klubb bør søke på det programmet som nå tilbys høsten 2019.
Nå fyller vi opp høstens RLI-kurs!

Komplett brosyre kan lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge.

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Vi har registrert navnene på alle som står på venteliste fra i vår, og vil kommunisere direkte med disse.

Kurset går over tre lørdager, som alle fortsatt vil være i Rotary-huset i Ilevegen 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.

Kursdatoene er:
Modul 1, lørdag 14. september kl. 08:30-16
Modul 2, lørdag 19. oktober kl. 08:30-16
Modul 3, lørdag 16. november kl. 08:30-16

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs for å kvalifisere til diplom og pin.

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 3-400 per deltaker per kursdag.

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, RLI-ansvarlig i D2260: elsa.ny@online.no. Siste frist for påmelding er tirsdag 27. august 2019, men tidlig påmelding øker sjansen for å komme med.
Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Intercitymøte med DG i område F
24. sep. 2019, 18.30

Velkommen til intercitymøtet med DG i Kolben - Kol ...

Områdekonferanse 2019 område A
25. sep. 2019, 17.30

Velkommen til områdekonferansen med guvernøren i o ...

Distriktskonferansen 2019
5. okt. 2019, 10.00

Årets tema for distriktskonferansen er “Rotary og ...

Les mer