DISTRIKT 2260 / OPPLÆRING/KURS


Opplæring og kursvirksomhet i distrikt 2260

  • 30. og 31. august - Strategi om medlemskap. Påmeldingsfrist 24. augsut 2017. Mer om kurset og påmelding.
  • 13. og 14. september - Prosjekter og Rotary Foundation
  • 25. og 26. oktober - Kommunikasjon og PR

Hjemmeside/facebook

I tillegg vil det arrangeres i regi av Kommunikasjonsgruppen brukermøter knyttet til bruk av hjemmesiden, facebook. Dette er under planlegging og vil trolig bli holdt områdevis i høst.

Distrikt 2250 har en flott opplæringsside med videoer om hjemmesiden, medlemsnett og e-post. Se her

Rotary Leadership Institute

Våren 2018 vil distriktet innføre Rotary Leadership Institute. Mer informasjon vil komme senere. 

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer