PROGRAMMER / ROTARY BUSINESS NETWORK


Rotary Business Network

Rotary er basert på yrkesmangfold og medlemmene er ofte ressurspersoner innenfor eget yrke, virksomhet og lokalmiljø. Rotary er derfor et ypperlig sted for å bygge forretningsnettverk i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

Rotary Business Network (RBN) er etablert flere steder i Rotary-verden, bl.a. i Sverige. I Oslo og Bærum fungerte i en periode Rotary Forretningsnettverk.

Fra 1. mars 2018 er det etablert Rotary Business Network (RBN) også i vårt distrikt.  
Dette første møtet av RBN ble gjennomført på Kihl gård. Hans Christian Kihl ledet møtet og en engasjert gjeng bidro til en spennende kveld.

Det er nå etablert en lukket Facebook-gruppe, som flere ble (og kan bli) invitert til. Det er bare å kontakte Hans Christian om du vil bli med.

Netttverk
RBN er et nettverk av rotarianere og deres venner/bekjente, som møtes ca. månedlig og bygger nettverk, hjelper hverandre med råd og tips, utvikler hverandre og hverandres bedrifter. Se vedlagte temaark og program fra første møte.

Nettverket kan også være en aktuell arena til å introdusere venner og bekjente til Rotary-verden og på den måten rekruttere nye rotarianere.

For mer informasjon kontakt:
RBN-koordinator: Hans Christian Kihl, mob. 90563282, hckihl@online.no

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 4
23. mai 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer