PROGRAMMER / UNGDOMSTJENESTEN / RYLA

RYLA SEMINAR

Rotary Youth Leadership Award samlet 49 ungdommer på Oscarsborg i helgen 22-24 Mars


RYLA er et verdensomspennende kursformat som arrangeres årlig og drives av lokale Rotaryklubber. I 2018- 2019 har det vært klubbene i nærheten av Oscarsborg som har arrangert; Drøbak, Nesodden, Vestby og Ås.


Deltakerne ble utvalgt av klubbene i distrikt 2260 som strekker seg fra svenskegrensa i sør til Nannestad i bord.
Formatet er foredrag og gruppearbeid med rotarianere og andre foredragsholdere som bidragsytere. Dagene har vært inndelt i foredrag og gruppearbeid med presentasjon i plenum.
Tilbakemeldingene fra både foredragsholdere og deltakere har vært svært positive forteller ansvarlig for arrangementet Ole Seipajærvi fra Nesodden Rotaryklubb. Dette gir mening til engasjementet i Rotary og en fornyet energi til ytterligere prosjekter lokalt og internasjonalt.
Stor takk til alle som har bidratt og spesielt til Oscarsborg hotel & resort og Oscarsborgs venner med guiden Tor Hovland.

En rød tråd har vært medmenneskelighet og FN bærekraftmål.


I år har vi hatt innlegg fra; Haktor Slåke - Ordfører Frogn kommune, Dag Reynolds - SmartUse, Chebel Kassab - initiativ, Anniken Svaberg - leder/ sjef, Henrik Syse - etikk, Rune Semundseth - Kulturkoden,  Øystein Johnsen - NMBU, Ole Seipajærvi - ValueMiner, Aiman Shaqura - Give a job/ Charge.


Hva er Ryla?

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award og er kjent som et konsentrert og spesielt tilrettelagt lederseminar for ungdom i alderen 18 og 25 år. Arrangement har mottoet Fremtidens inkluderende leder.

Hvem kan melde seg på?
Forutsetningen for deltagelse er at den/de utvalgte har vist initiativ, evne og vilje til sosialt medansvar og interesse for ledelse, det kan være innen idrett, speider, musikkorps, elevråd, eller nærings-/arbeidsliv for øvrig. RYLA-seminaret er for dem som ønsker å se seg selv som fremtidige ledere i vårt samfunn. Det er ingen krav om at kandidaten har noen form for tilknytning til Rotary.

NB : Søkerne må sende sin henvendelse til sponsor-klubben

Facebook:    http://fb.com/ryla.2260  epost ryla.2260 (@) rotary.no


Om RYLA (Kopiert med tillatelse fra D 2250)

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Offisielt Rotaryprogram siden 1971.
Første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av guvernørene Bjørn Dahl og Harald Hoel.

Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.

Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-24 år (i noen tilfeller 18 - 35 år) som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet

Seminaret gjennomføres over en lang-weekend. Forberedende oppgaver kan forekomme før dette. Antall deltagere varierer og er sjelden færre enn 15.

RYLA-seminarene gjennomføres vanligvis distriktsvis, men også på nasjonalt og internasjonalt nivå. I hvert distrikt finnes det en RYLA-ansvarlig administrativ leder som på oppdrag av distriktsguvernøren organiserer og gjennomfører RYLA-seminaret, med hjelp av en lokal RYLA-komité fra en Rotaryklubb tildelt oppgaven.

Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer og vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner. I plenums-diskusjoner gjerne med tilstedeværelse av resurspersoner. Informasjon gis om Rotary og Rotaract.

Interesserte klubber anmodes om å velge ut, og sponse, en eller flere kandidater. Institusjoner og bedrifter som klubbene har kontakt med er i mange tilfelle interesserte i å sponse søkere fra sitt eget miljø. Dersom et distrikt ikke arrangerer RYLA-seminar er det mulig å søke seg til RYLA-seminar i andre distrikt.

Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser. Ved denne presentasjonen bør vedkommende få utdelt det offisielle RYLA-diplom, undertegnet arrangørklubbens president og distriktets guvernør. Diplomet utstedes av Rotary International i Zûrich.

Ytterligere informasjon om RYLA kan fåes hos distriktets RYLA-ansvarlige, foruten hos formann for Norsk Rotary RYLA-komité.

Norsk Rotary RYLA-komité: ryla@rotary.no

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktskonferansen starter.
5. okt. 2019, 00.00

Color line fra 5. til 7. oktober. For alle klubbm ...

Les mer