DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2017-2018 YVONA HOLBEIN / DISTRIKTSORGANISASJONEN 2017 - 2018


Distriktets ledergruppe
Distriktsguvernøren er distriktets leder. Vervet rullerer hvert år og varer fra 1.7. til 30.6. etterfølgende år. Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant og «forlengede arm» i distriktet. 

Distriktets ledergruppe består av distriktsguvernøren (DG), siste års distriktsguvernør (IPDG), neste års distriktsguvernør (DGE) samt de påfølgende distriktsguvernører (DGN og DGNN) så snart vedkommende er nominert. 

Distriktsrådet
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Distriktsrådet har møter 4 ganger i året. Distriktsrådet kan i tillegg innkalles av guvernøren ved behov. Rådet ledes av distriktsguvernøren.

Guvernørrådet
Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktsguvernørene i Distrikt 2260. Rådet møter én gang i året. Rådet er distriktets øverste rådgivende organ. Den samlede erfaring som rådets medlemmer innehar, er en viktig ressurs for den til enhver tid sittende distriktsledelse. Møtene i Guvernørrådet ledes av distriktsguvernøren.

Distriktets områdeinndeling
Klubbene i Distrikt 2260 er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske kriterier, slik som vist i tabellen under.

Område A

Område B

Område C

Område D

Fredriksten

Borge

Jeløy

Askim

Halden

Fredrikstad

Moss

Hobøl-Spydeberg

Rakkestad

Gamlebyen/ Fredrikstad

Rygge

Mysen

Sarpsborg

Hvaler

Råde

Trøgstad

Skjeberg

Kråkerøy

Våler i Østfold

Ørje-Töcksfors

Tune

Onsøy

 

 

 

Rolvsøy

 

 

 

Område E

Område F

Område G

Område H

Drøbak

Enebakk

Lillestrøm

Aurskog-Høland

Nesodden

Gjersjøen

Lørenskog

Eidsvoll

Vestby

Kolbotn

Lørenskog Vest

Eidsvoll Syd

Ås

Ski og Langhus

Nittedal

Jessheim

 

Oppegård

Sagdalen

Kløfta

 

 

Skedsmo Nord

Nannestad

 

 

Skedsmokorset

Sørumsand

 

 

Strømmen

Årnes

 Distriktsorganisasjonen 2017-2018

Navn

Funksjon

Mobil

E-mail

Klubb

Ledergruppen og DGN

 

 

 

 

Yvona Holbein

DG

95975788

yvona.holbein@gmail.com

Strømmen

Johan Østby

IPDG

90502303

j-oestby@online.no

Enebakk

Rune Magnussen

DGE

93414007

rm007@online.no

Nannestad

Jutta Bachmann

DGN

90832053

info@jutta-bachmann.com

Nesodden


 

 

 


Distriktsadministrasjonen

 

 

 

 

Elsa Nysveen

District Trainer

90951339

elsanysv@online.no

Årnes

Gunnar Fredrik Aasgaard

Distriktssekr.

90982393

gaa@lorenskog.kommune.no

Strømmen

Terje Strømsæther

Distriktskasserer

92801401

tstromse@gmail.com

Årnes

Jan Walbeck

Webredaktør

98247013

jan.walbeck@oppegard.kommune.no

Gjersjøen

Johnny Rivli

DICO

92858340

rivli@online.no

Enebakk

Dag Gipling

ass. DICO

48095773

dag.gipling@getmail.no

Tune

 

 

 

 

 

Assisterende guvernører

 

 

 

 

Even Jahren

Område A

91601160

even@biocontrol.no

Rakkestad

Jan Sverre Hanssen

Område B

90987979

j-sverre@online.no

Råde

Einar Smedsvig

Område C

91196766

e.smed@online.no

Råde

Hans-Kristian Greaker

Område D

90134726

hans-kg@online.no

Hobøl-Spydeberg

Per-Einar Brustad

Område E

95046555

per-einar.brustad@hotmail.com

Ås

Rein Grefslie

Område F

90934677

rein.grefslie@online.no

Kolbotn

Jarle E. Gausen

Område G

90558241

jarle@gausen.net

Lørenskog

Arne Skaugen

Område H

90049805

arnskau@online.no

Jessheim

 

 

 

 

 

Medlemskapskomité

 

Sean Armana (leder)

 

416 66 660

sean@armana.no

Jeløy

Marthe Chr. Haneborg

 

976 65 929

marthe@haneborg.as

Rakkestad

Ann-Kristin Sæter

 

93819468

ankihepp@gmail.com

Trøgstad

Lena Mjerskaug

 

91564421

lena@mjerskaug.no

Enebakk

 

 

 

 

 

Rotary Alumni

 

Lars Erik Hermansen

 

97539793

larsehe@online.no

Halden

 

 

 

 

 

Komité for Rotary Foundation

 

 

 

 

Jan Sverre Hanssen (leder)

 

90987979

j-sverre@online.no,

Råde

Johan Østby

 

90502303

j-oestby@online.no

Enebakk

Siri Aas-Hanssen

 

90048342

sah@fpso.no

Jeløy

Egil Kristiansen

 

41501521

egil.k@getmail.no

Nittedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Navn

Funksjon

Mobil

E-mail

Klubb

Komité for ungdomstjeneste

Kristin Samuelsen (leder)

 

90883181

krisamue@online.no

Oppegård

Jutta Bachmann

 

90832053

info@jutta-bachmann.com

Nesodden

 

 

 

 

 

Kommunikasjonskomité og «Ressurspersoner i kommunikasjon»

Ole Morten Ringdal (leder)

 

90918959

ole.morten.ona.ringdal@gmail.com

Oppegård

Jan Walbeck

 

98247013

jan.walbeck@oppegard.kommune.no

Gjersjøen

Vibeke Nygaard

 

98437111

vibekenygaard@hotmail.com

Skedsmokorset

Jan Arild Gundersen

 

90685382

jarildgu@online.no

Sagdalen

Tony Fjærgård

 

90867936

tony@sfkino.no

Moss

Robert Steine

 

40300193

robert@mediamakeriet.no

Borge

 

 

 

 

 

Strategikomité

 

Jon Ola Brevig (leder)

 

90643429

jbrevig@online.no

Fredriksten

Marit Liv Solbjørg (nestleder)

 

95835831

marit.liv.solbjorg@gmail.com

Nittedal

Per-Christian Nilssen

 

41453525

pcn@bdo.no

Ski og Langhus

Gry Elisabeth Monsen

 

95858590

gry.elisabeth.monsen@innovasjonnorge.no

Gjersjøen

Bent Andersen

 

90643045

basam@online.no

Lørenskog

Frank Almaas

 

92044990

fralmaas@gmail.com

Kløfta

Einar Bergum

 

90639288

bergumeinar@gmail.com

Kløfta

Egil Rasmussen

 

41561540

egil@alaric.no

Årnes

Gunnar Fredrik Aasgaard

 

90982393

gaa@lorenskog.kommune.no

Strømmen

 

 

 

 

 

Rotary Friendship Exchange

 

Øystein Mogensen

 

92084758

om@goldenage.no

Lørenskog

 

 

 

 

 

Rotary Business Network

Hans Christian Kihl

 

90563282

hckihl@online.no

Råde

 

 

 

 

 

Lovrådet

Lena Mjerskaug

representant

91564421

lena@mjerskaug.no

Enebakk

Johan Østby

vararepr.

90502303

j-oestby@online.no

Enebakk

 

 

 

 

 

RYLA

 

 

 

 

Ole A. Seipajærvi

 

95032711

mail@ole.as

Nesodden

 

 

 

 

 

Rotary Leadership Institute (RLI)

Elsa Nysveen (leder)

District Trainer

90951339

elsanysv@online.no

Årnes

Egil Rasmussen

 

41561540

egil@alaric.no

Årnes

 

 

 

 

 

Rotary Fellowships

 

 

 

 

Rolf Mikkelsen

 

90116049

rolf@flybilder.no

Borge

 

 ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer