MEDLEMSKAP / HVORDAN BLI MEDLEM AV ROTARY?


Det er ikke mulig selv å melde seg inn i en klubb, men det er absolutt mulig å ta kontakt med en klubb og melde sin interesse. 

Gå inn på menyen Distrikt 2260 og finn den klubben du er interessert i eller der du bor/arbeider.  På hver klubbnettside  ser du hvem du kan kontakte for videre informasjon. Vi anbefaler at du tar kontakt med klubbpresidenten.
Finner du ikke kontaktperson, så sende en e-post til Distriktssekretæren.

I vårt distrikt har vi 48 klubber

"Dette sier medlemmene om sitt rotarymedlemskap"

«I klubben min opplever jeg et hyggelig og sosialt felleskap med engasjerte mennesker fra mitt nærmiljø. Sammen jobber vi bl.a. for å skape gode opplevelser for festivaledeltakere på vårt årlige arrangement.»

«Rotary er en fin mulighet til å få både et lokalt og internasjonalt nettverk. Å være med i Rotary betyr å kunne hjelpe andre, men er også meget utviklende for meg selv.»

«Jeg har alltid vært aktiv. Møtene gir meg mulighet til å gjøre noe positivt for nærmiljøet og vanskeligstilte mennesker i verden. Møtene gir meg et meningsfylt avbrekk i en hektisk hverdag.»

Yrkesbasert medlemskap

Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene deles inn etter yrkesklassifikasjon, og det kan være inntil fem personer med samme klassifikasjon i hver klubb.

Personer som har vært tilknyttet et av Rotarys mange program, for eksempel som deltaker i GSE (gruppestudie- utveksling) eller ute som frivillig rotaryarbeider på et av de mange prosjekter, kalles Alumni og har egen klassifikasjon. Bredden i yrkeserfaring er viktig, og ettersom organisasjonen ble åpnet for kvinnelig medlemskap først i 1989 ser vi enda at en del typiske kvinneyrker er underrepresentert.

Lokalt og internasjonalt

Rotary er et lokalt og internasjonalt nettverk med spennende muligheter for aktive yrkesutøvere, ledere og ressurspersoner som ønsker å utvikle sin yrkesmessige kompetanse og bruke sine ressurser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Rotary består av engasjerte og motiverte kvinner og menn, som har høy etisk standard som mål. Rotary er en unik verdensomspennende organisasjon som gir muligheter for menneskelig og faglig utvikling på tvers av all grenser.

om rotary international (RI)

RI er en internasjonal serviceorganisasjon med yrkesbasert medlemskap som feiret 100 år 23 februar 2015. RI har nå 1.2 millioner medlemmer i et globalt nettverk med 35.000 klubber. I Norge har Rotary over 12.000 medlemmer fordelt på 330 klubber i seks distrikter.

Rotarianernes hovedmotto er å gagne andre ved

  • å lære våre medmennesker å kjenne
  • å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv
  • å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeide
  • å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
  • å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser og mellom mennesker fra alle yrker

Sentralt i Rotarianerens tankegang står 4-Spørsmålsprøven: 

  1. Er det sannhet?
  2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
  3. Vil det skape forståelse og bedre vennskapet?
  4. Vil det være til beste for alle det angår?

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon om Rotary, prosjekter, aktiviteter, medlemskap med mer på:

Rotarys motto

"Service above self - Å gagne andre"


Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer