DISTRIKT 2260 / NORSK ROTARY FORUM (NORFO)


Norsk Rotary Forum

- Hva er og gjør norfo?  

Opprettet i 1972 for å hjelpe distriktene til å forbedre servicen til klubbene
•    Begrenset til oppgaver som løses mest effektivt i fellesskap
       – opprettelse av ny eller fjerning av aktivitet krever en enstemmig beslutning
•    Norfo arbeider i henhold til «RI Code of Policies» 2015, artikkel 21, og ”Vedtekter for Norsk Rotary Forum”
•    Fra 2013: De norske guvernørenes samarbeid gjennom Norfo fortsetter som tidligere, men de norske guvernørene er ikke lenger
      pålagt å informere RI om dette. (Ref. Høstmøtet 2013).

Aktiviteter

  • Kommunikasjons og informasjonsvirksomhet
  • Publikasjoner, brosjyrer og materiell
  1. Håndbok i mediehåndtering per 01.10.18
  2. Rotary håndbok for sosiale medier per 01.10.18
  3. Rotarystrategi for sosiale medier per 01.10.18
  4. Forenklet kommunikasjonsplan per 01.10.18. Et dokument i word-format til bruk i egen klubb.
  • Aktiviteter som administreres av NORFO
           - Georgiastipendet og takkestipendet
           - Ungdoms- og tiltaksfondet
           - Ungdomsutveksling
           -  The Rotary Foundation (TRF)
           -  (Handicamp)
           -  Momskompensasjon
           -  Opplæring av nye distriktsguvernører
           -  Landsarkivet
           -  Finansiering av NORFO

Mer om NORFO finner du på nettsiden www.rotary.no
ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer