DISTRIKT 2260 / OPPLÆRING/KURS

ROTARYSKOLEN

Rotaryskolen tilbyr kurs for medlemmene og klubbene i distriktet gjennom rotaryåret. Kursenes temaer avklares i samarbeid med distriktsguvernør og distriktsråd og henger nøye sammen med RIs temaer for den enkelte måned.

Kursene vil holdes på Kihl gård i Råde og på Kløfta Rotarys klubbhus i Ilevegen på Kløfta. Det vil bli sendt ut kursinvitasjon til alle klubbene i distriktet v/president og sekretær. 

Se møteplanen for datoene kursene avholdes.


Rotary Leadership Institute

Fra høsten 2018 har vi med stor suksess hvert semester gjennomført Rotary Leadership Institute i Norge! Les denne invitasjonen nøye for å lære hvorfor din klubb bør delta på det programmet som tilbys.

Komplett brosyre kan lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge.

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Vi har registrert navnene på alle som står på venteliste, og vil kommunisere direkte med disse.
Kurset går over tre lørdager, som alle vil være i Rotaryhuset i Ilevegen 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.

Kursdatoene finner dere i møteplanen.

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs for å kvalifisere til diplom og pin. Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 400 per deltaker per kursdag.

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, RLI-ansvarlig i D2260: elsa.ny@online.no.

RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!

ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer