DISTRIKT 2260 / OPPLÆRING/KURS

SIDEN ER UNDER OPPDATERING

VELKOMMEN TIL ROTARYSKOLEN I DISTRIKT 2260

Rotaryskolen tilbyr kurs for medlemmene og klubbene i distriktet gjennom rotaryåret. Kursenes temaer avklares i samarbeid med distriktsguvernør og distriktsråd og henger nøye sammen med RIs temaer for den enkelte måned.

Rotaryåret 2019-20 ble spesielt pga. koronasituasjonen og det kunne ikke arrangeres fysiske kurs fra mars og ut året. Situasjonen er ikke over, men det planlegges fysiske kurs i september, oktober og november. Myndighetenes koronaregelverk vil bli fulgt og det betyr begrensninger på antall kursdeltakere.

Kursene vil holdes på Kihl gård i Råde og på Kløfta Rotarys klubbhus i Ihlevegen på Kløfta. Det vil bli sendt ut kursinvitasjon til alle klubbene i distriktet v/president og sekretær. Det forventes at disse videreformidler kursene til sine medlemmer, slik at påmeldingene kommer innen fristen. Det bes om at klubbene sender samlet kurspåmelding fra sin klubb til groirene1954(a)gmail.com.

Det er lagt opp til noen endringer dette rotaryåret på bakgrunn av tilbakemeldinger fra klubber og kursdeltakere året som har gått. De første to kurskveldene  (9. og 10. september) vil ha klubbsekretærene som målgruppe. Tema er klubbens hjemmeside.

Kursene 14. og 15. oktober er viet The Rotary Foundation. Alle klubber som tenker å søke økonomisk støtte via distriktet, må ha to medlemmer med på dette kurset for å være kvalifisert til å søke.

Kursene 4. og 5. november har rekruttering av nye medlemmer som tema. 

Velkommen til kurs som forhåpentligvis åpner dørene på flere måter i 20-21.


Rotary Leadership Institute Høsten 2020

Fra høsten 2018 har vi med stor suksess hvert semester gjennomført Rotary Leadership Institute i Norge! Les denne invitasjonen nøye for å lære hvorfor din klubb bør delta på det programmet som nå tilbys våren 2020.

Komplett brosyre kan lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge.

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Vi har registrert navnene på alle som står på venteliste, og vil kommunisere direkte med disse.
Kurset går over tre lørdager, som alle vil være i Rotaryhuset i Ilevegen 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.

Kursdatoene er:
     
     Modul 2, lørdag 17. oktober    kl. 08:30-16 *)

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs for å kvalifisere til diplom og pin. Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 400 per deltaker per kursdag.

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, RLI-ansvarlig i D2260: elsa.ny@online.no.
Siste frist for påmelding er fredag 10. januar 2020, men tidlig påmelding øker sjansen for å komme med.
RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!

Last ned invitasjonen her.

ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

norSK Rotary FORUM

Loading RSS...

Styremøte NORFO
20. okt. 2021, 11.30 - 13.00

Deltaker: Distriktsguvernør Sted: Google Meet

Rotary Business Network (Råde)
21. okt. 2021, 17.30 - 21.00

Deltakere: Medlemmer Sted: Kihl gård, Råde

AU-møte NORFO
22. okt. 2021, 17.00 - 20.00

Deltaker: IPDG Sted: Digitalt

Les mer