PROGRAMMER / ROTARY BUSINESS NETWORK


ROTARY BUSINESS NETWORK

Rotary er basert på yrkesmangfold og medlemmene er ofte ressurspersoner innenfor eget yrke, virksomhet og lokalmiljø. Rotary er derfor et ypperlig sted for å bygge forretningsnettverk i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

Distriktet har etablert to Rotary Business Network (RBN); nord og sør. RBN møter tre ganger per halvår; RBN Sør på Kihl gård i Råde, og RBN Nord på Herredshuset på Jessheim. På disse møtene treffes rotarianere og deres venner/bekjente for å bygge nettverk, hjelpe hverandre med råd og tips, utvikle hverandre og hverandres bedrifter. Det er verdt å minne om at det var slik Rotary startet i 1905, da 4 unge forretningsmenn (Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele og Hiram Shorey) møttes i Chicago for å bli kjent med andre. Vi kan si at Rotary var starten av et "analogt" sosialt nettverk, med akkurat samme målsetning som i dag LinkedIn og andre sosiale nettverk har, altså å bringe mennesker med de samme interessene sammen. 

Torsdag 30. september: Råde

Torsdag 21. oktober: Råde

Onsdag 27. oktober: Jessheim

Torsdag 18. november: Råde

Onsdag 1. desember: Jessheim

Torsdag 27. januar: Råde

Torsdag 17. februar: Råde

Torsdag 24. mars: Råde

For mer informasjon kontakt:

RBN-koordinator Sør: Kristin Samuelsen Braskereid, Tlf. 958 27 785, krisamue@online.no

RBN-koordinator Nord: Flemming Graversen, Tlf. 926 10 832, flemming@graversen.nu

ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

norSK Rotary FORUM

Loading RSS...

Styremøte NORFO
20. okt. 2021, 11.30 - 13.00

Deltaker: Distriktsguvernør Sted: Google Meet

Rotary Business Network (Råde)
21. okt. 2021, 17.30 - 21.00

Deltakere: Medlemmer Sted: Kihl gård, Råde

AU-møte NORFO
22. okt. 2021, 17.00 - 20.00

Deltaker: IPDG Sted: Digitalt

Les mer