PROGRAMMER / ROTARY BUSINESS NETWORK


Rotary Business Network

Rotary er basert på yrkesmangfold og medlemmene er ofte ressurspersoner innenfor eget yrke, virksomhet og lokalmiljø. Rotary er derfor et ypperlig sted for å bygge forretningsnettverk i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

Distriktets Rotary Business Network (RBN) møter ca. en gang i månaden på Kihl gård, der RBN-koordinator Hans Christian Kihl holder til. På disse møtene møter rotarianere og deres venner/bekjente for å bygge nettverk, hjelpe hverandre med råd og tips, utvikle hverandre og hverandres bedrifter. Det er verdt å minne om at det var slik Rotary startet i 1905, ca 4 unge forretningsmenn (Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele og Hiram Shorey) møtte i Chicago for å bli kjent med andre. Vi kan si at Rotary var starten av et "analogt" sosialt nettverk, med akkurat samme målsetning som i dag LinkedIn og andre sosiale nettverk har, dvs. bringe mennesker med samme interesser sammen. 

Torsdag 24. september: Innlegg om gründervirksomhet innenfor byutvikling, eiendom og bærekraft ved Road Smelhus

Torsdag 22. oktober: 

Torsdag 26. november:

For mer informasjon kontakt:

RBN-koordinator: Hans Christian Kihl, mob. 90563282, hckihl@online.no

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer