PROGRAMMER / ROTARY BUSINESS NETWORK


ROTARY BUSINESS NETWORK

Rotary er basert på yrkesmangfold og medlemmene er ofte ressurspersoner innenfor eget yrke, virksomhet og lokalmiljø. Rotary er derfor et ypperlig sted for å bygge forretningsnettverk i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

Distriktet har etablert to Rotary Business Network (RBN); nord og sør. RBN møter tre ganger per halvår; RBN Sør på Kihl gård i Råde, og RBN Nord på Herredshuset på Jessheim. På disse møtene treffes rotarianere og deres venner/bekjente for å bygge nettverk, hjelpe hverandre med råd og tips, utvikle hverandre og hverandres bedrifter. Det er verdt å minne om at det var slik Rotary startet i 1905, da 4 unge forretningsmenn (Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele og Hiram Shorey) møttes i Chicago for å bli kjent med andre. Vi kan si at Rotary var starten av et "analogt" sosialt nettverk, med akkurat samme målsetning som i dag LinkedIn og andre sosiale nettverk har, altså å bringe mennesker med de samme interessene sammen. 

Facebooksider til RBN Nord og Sør:

Rotary Business Network Distrikt 2260 Nord:  https://www.facebook.com/jessheim.rotary.klubb 

Rotary Business Network Distrikt 2260 Sør: https://www.facebook.com/groups/1052579048764895


Torsdag 24. september: Sarpsborg (del av distriktskonferansen)

Torsdag 20. oktober: Råde

Torsdag 24. november: Råde

Torsdag 26. januar: Råde

Torsdag 23. mars: Råde

For mer informasjon kontakt:

RBN-koordinator Sør: Kristin Samuelsen Braskereid, Tlf. 958 27 785, krisamue@online.no

RBN-koordinator Nord: Flemming Graversen, Tlf. 926 10 832, flemming@graversen.nu

ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer