PROGRAMMER / ROTARY BUSINESS NETWORK


ROTARY BUSINESS NETWORK

Rotary er basert på yrkesmangfold og medlemmene er ofte ressurspersoner innenfor eget yrke, virksomhet og lokalmiljø. Rotary er derfor et ypperlig sted for å bygge forretningsnettverk i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

Distriktet har etablert to Rotary Business Network (RBN); Romerike og sør. RBN møter tre ganger per halvår; RBN Sør på Kihl gård i Råde, og RBN Romerike på Doktorgården i Lillestrøm. På disse møtene treffes rotarianere og deres venner/bekjente for å bygge nettverk, hjelpe hverandre med råd og tips, utvikle hverandre og hverandres bedrifter. Det er verdt å minne om at det var slik Rotary startet i 1905, da 4 unge forretningsmenn (Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele og Hiram Shorey) møttes i Chicago for å bli kjent med andre. Vi kan si at Rotary var starten av et "analogt" sosialt nettverk, med akkurat samme målsetning som i dag LinkedIn og andre sosiale nettverk har, altså å bringe mennesker med de samme interessene sammen. 

Facebooksider til RBN Romerike og Sør:

Rotary Business Network Romerike: https://www.facebook.com/groups/438953455319642 (Privat gruppe)

Rotary Business Network Distrikt 2260 Sør:  https://www.facebook.com/groups/1052579048764895/ (Offentlig gruppe)


For mer informasjon kontakt:

RBN-koordinator Sør: Hans Christian Khil, Tlf. 905 63 282, E-post: hckihl(@)online.no

RBN-koordinator Romerike: Siv Svensson Ostrø, Tlf. 906 92 003, E-post: siv.ostro44(@)gmail.comENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer