DISTRIKT 2260 / ROTARY ØKONOMIHÅNDBOK


Formålet med økonomihåndboken

Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer i henhold til interne vedtekter og følger de offentlige lover og regler som til enhver tid gjelder. Intensjonen med økonomihåndboken er at den skal være et hjelpemiddel for klubbene i dette arbeidet. Økonomihåndbok for klubber er gjennomgått og revidert i februar 2016.

Rotary økonomihåndbok for klubber (pdf)

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer