Under oppdatering - Klubbene oppfordres til å sende informasjon om prosjektene sinesolcelleprosjektet elsol iii i sør-afrika vel i havn.

47 familier med skolebarn i landsbyen Mogaladi Park i Limpopo-provinsen har fått solcelleanlegg gjennom ElSol III-prosjektet. Familiene får strøm til lys inne og ute, til radio, lading av mobil og andre standard 12V systemer. Klimagruppen Rotary D2260 ledet prosjektet på vegne av 14 klubber i distriktet og i nært samarbeid med Polokwane RC. En norsk student ga også et betydelig bidrag. 

Glade barn får en bedre tilværelse.
Lekser kan nå gjøres om kvelden

Dette blir det tredje meget vellykkete solcelleprosjektet gjennomført i Limpopo-provinsen. Prosjektleder var Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset Rotary Klubb.
Offisiell overlevering fant sted 4 februar 2016

For en fyldigere omtale av ElSol III: ElSol III - Completed 12 Feb 2016


GI SOLCELLSTRØM TIL EN FAMILIE I AFRIKA!

Det nye solcelleprosjektet ElSol III sikter på å gi lys og strøm til 50 familier med barn i en landsby i Limpopo-provinsen nord i Sør-Afrika.

Vi oppfordrer klubbene i D2260 til å være med å gi solcelleanlegg til en familie.
Det koster bare kr 5500 pr anlegg! Et diplom vil vise anlegget installert.
 

Elektrisk strøm hevdes å være en forutsetning for å bringe folk ut av dyp fattigdom etter at basisbehovene er dekket. Det er en forutsetning for bedret opplæring og økt kunnskap. Høyere levestandard og livskvalitet, bedre helse, færre branner og redusert vold, blir også rapport. ElSol III er med på å oppfylle flere av Rotarys formål.

Dette blir det tredje solcelleprosjektet i Limpopo-provinsen vi gjennomfører. De to første ble meget vellykkete. Et nært samarbeid er etablert med RC of Polokwane.  De rapporterte om effektiv gjennomføring og glade familier, noe jeg selv kunne konstatere da de inviterte meg til et besøk i februar i år. Se video fra besøket:

https://www.youtube.com/watch?v=6m4OcNoGFVo

Så langt har 13 rotaryklubber fra distriktet gitt tilsagn om bidrag i tillegg til RC of Polokwane som gir kr 65 000, bidrag fra District Grants og kr 20 000 fra en NTNU-student som ga det han tjente på sommerjobben! Vi har midler til over 40 anlegg, men skulle ønske noen flere. Frist for å gi bindende tilsagn er 1 okt 2015.
ElSol III gjennomføres i år.

Klubbene som blir med i prosjektet, kan delta på Klimagruppens møter eller gjennom epost få alle saksdokumenter og fyldige møtereferater.

I Klimagruppen deltar fast Lillestrøm RK, Lørenskog RK, Lørenskog Vest RK, Nittedal RK, Skedsmo Nord RK, Skedsmokorset RK, Strømmen RK og Sørumsand RK.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson:

Henry Kjell Johansen                                            
Skedsmokorset Rotary Klubb                                            Tel:            +47 900 27 710
Leder Klimagruppen                                                            epost
:  hekjell@online.no

____________________________________________________________________________

Miljøsertifisering av skoler på Nedre Romerike
Grønt Flagg-seminar 12. mars 2013
Kunnskapsbyens hus, Kjeller

Elever fra Åsenhagen skole laget en Grønt Flagg-forestilling som fenget forsamlingen

Romerike Klimagruppe som representerer åtte rotaryklubber på Nedre Romerike, arrangerte et vellykket seminar om miljøsertifisering av skoler og barnehager (skoler/bhg) i samarbeid med kom­muner, Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) og Akershus Energi (AE). Ordførere og representanter fra skole- og miljøsektoren, i alt ca 40 deltakere, fikk et godt innblikk i hvordan den internasjnale sertifiseringsordningen kalt Grønt Flagg (GF), under Foundation of Environmental Education (FEE), egner seg spesielt godt til å kvalitetssikre miljøundervisningen på alle skoletrinn. 900 skoler/bhg i 17 fylker er nå GF-sertifisert, på verdensbasis ca 40 000 i 52 land. Stadig flere kommuner beslutter å sertifisere alle sine skoler/bhg for å oppfylle sine miljøplaner etter denne modellen. Og ikke minst, de som har gjennomført GF-prosjekter får entusiastike og kunnskapsrike lærere og elever. Som bonus opplever skolene mindre hærverk og større interesse for realfag. Elevene har også en oppdragende effekt. Når treåringen forteller far at han må slukke lyset og sortere avfallet, blir rådene fulgt.

Vi har ikke en bærekraftig utvikling. Reduseres ikke bruk av fossil energi vil vi kunne få en global temperaturøkning på over 2oC som kan gi alvorlige klimaendringer og redusere det biologiske mangfold. Vårt forbruk av varer de siste 20 år er fordoblet på mange områder. I gjennomsnitt har norske barn 600 leker. Blir de lykkeligere? Avfallet pr innbygger har økt fra 25 kg årlig i 1950 til 430 kg i dag! Kildesortering er nødvendig, sikring av skadelige avfallsstoffer likeså, osv. Allerede som barn må vi lære hvordan vi kan være med på å skape et bærekraftig levesett.

Grønt Flaggs miljøsertifisering skal stimulere til bærekraftig utvikling gjennom miljø­undervisning knyttet opp mot Kunnskapsløftet og skolenes rammeplaner. GF-sertifiseringen er en drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning som involverer alle læreplaner - og fornyes hvert år.

GF-sertifisering av skoler/bhg i en kommune må forankres politisk og administrativt, samtidig som skolene må være engasjert. Kommunen må sikre en veiledningstjeneste alene eller i samarbeid med andre. GF-koordinator i Norge, www.fee.no, vil være behjelpelig. På Nedre Romerike har Rotary bidratt til pilotprosjekter og knyttet ressursmiljøer i området til prosjektene.

Første skole som fikk det grønne flagget i vårt område, var Åsenhagen i Skedsmo. Erfaringen var at GF-opplegget skapte entusiasme blant lærere og elever og et kunnskapsmessig løft. Et pedagogisk opplegg for energisparing utviklet av EU prosjektet FEM styrt av KL ble et viktig hjelpemiddel. Også andre miljøer ble trukket inn.

Vitensenteret ved Teknisk museum har laget et Energitivoli der det også utvikles et pedagogisk opplegg som kan brukes i GF. AE har også tilbud ved Akershus EnergiPark og ved kraft­stasjonene.

Rotary var med på å initiere GF-sertifisering av skoler/bhg i Løren­skog og bidrar i deres arbeid med gjennomføringen. Kommunen har nå vedtatt at alle skoler/bhg skal sertifiseres innen 2020!

I paneldebatten med ordførerne og fylkeskommunen kom det frem at seminaret hadde gitt verdifull innsikt om GF. En sertifiseringsordning har mange fordeler. Fylkeskommunen vil vurdere sin rolle.

Bildet viser GF-elever som gir ordfører Ole Jacob Flæten T-skjorten: Spar vår klode, bruk ditt hode, følg naturens kode!

Se foredragene her (for best presentasjon, trykk på symbolet for "Bytt til presentasjonsmodus", fire piler oppe til høyre i PDF):

Program GF-seminar

Åpning, ved Henry Kjell Johansen

Miljø, forbruk og klima, ved Signy R. Overbye

Bærekraftig miljøarbeid, ved Anne Grethe Glørstad

Grønt flagg Åsenhagen skole, ved Anne Soltveit

Åsenhagen Energiprosjekt 2012, ved elever

Kunnskapsbyen Lillestrøm, ved Trine Kopstad Berentsen

Vitensenteret, ved Jan Alfred Andersson

Grønt Flagg i Lørenskog kommune, ved Wenda Roe Steen


Solenergi til landsby i Afrika

Ni klubber og Distrikt 2260 har gjennom Romerike Klimagruppe donert solcellepaneler med kontroll- og batterienheter til 50 husholdninger i landsbyen Thlatlaganya i Limpopo-provinsen. Klimagruppen samarbeidet med Rotary Club of Polowkwane om å kontrollere gjennomføringen.

Se på rapporten her.


Forespørsel fra Brasil: Hjelp til fattige, døve

Det har kommet en forespørsel fra klubber i Brasil om støtte til et prosjekt for å hjelpe fattige døve personer. Det kan være klubber som finner  dette prosjektet interessant. Vår ressursperson under Samfunnsprosjektkomiteen, prof Rolf Theil, uttaler bl a:

Dette høyrest ut som eit fint prosjekt. Eg ser at det mellom anna handlar om opplæring i (brasiliansk) teiknspråk. Etter mitt skjøn ser dette veldig interessant ut, og det burde vere ideelt for ein klubb som ønskjer seg eit prosjekt på dette feltet.  Eg har god kontakt med døvemiljøet her i Noreg, ikkje minst med dei som forskar på døvespråk. Eg kunne godt tenkje meg å involvere dei, og på den måten få ekstra fagleg støtte for prosjektet.

Beskrivelse av prosjektet er her.


“Odd E. Hanssen” Community Development Center i Equador

Det enestående rotaryprosjektet "Odd E. Hanssen Community Development Center" i Ecuador er etablert av Quito Valle Interoceanico RK i samarbeid med blant annet klubber i Distrikt 2260. Senteret er oppkalt etter nordmannen med samme navn, som har bodd halvparten av sitt 78 år lange liv i Ecuador.Han ble rotarianer og medlem av Quito Valle Interoceanoco RK i relativt høy alder. Etter at klubben hadde tatt initiativet til å lage et skolesenter i den lille og fattige byen i Andesfjellene, var det først da Odd sa seg villig til å ta ansvaret at det ble fart på saken. I dag er det faktisk verdens største rotaryprosjekt!

Prosjektet inngår i en familie av prosjekter som Quito Valle Interoceanoco RK har stått bak.

Se en presentasjon her.

Hvis du har anledning til å gi et bidrag til prosjektet, så vennligst benytt følgende konto: 1140 20 59615, Arild Sæther, Kirkebyveien 31, 1866 Båstad. Han er kasserer i Tøgstad Rotaryklubb

OPPDATERING:

Nedenstående bilde viser hva som nå er ferdigstilt av bygninger.

Det er totalt bygget for NOK ca 2,5 mill. D-2260,og 2310 har bidratt med:  

Fra 12 Kubber og matching grant NOK 433000 + Global Grant: USD 95000

Øvrig investering fra ulike andre investorer.

Se også flott årsrapport.

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer