DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2017-2018 YVONA HOLBEIN / STRATEGIARBEID OG KPM


Strategiarbeid og KPM

Hver klubb bør ha en klar visjon og retning/plan for egen langsiktig utvikling. Å etablere en treårig strategi er derfor en prioritert oppgave året 2017 - 2018. 

Dagens situasjon
Det er naturlig at klubben selv avklarer dagens situasjon innen forskjellige temaer/områder før man starter med strategiarbeid. Følgende maler kan hjelpe klubben i dette arbeidet:

I tillegg kan man bruke SWOT-analyse (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) - for de som kjenner det.

Etablering av langsiktig strategi
På PETS del 2 (21./22. mars) fikk innkommende presidenter presentert Club Visioning, som distriktet vil tilby som et verktøy til klubbene. Club Visioning består i praksis av en workshop, der deltakere/medlemmer setter opp egne ønsker for fremtiden og de som får flest stemmer blir brukt som utgangspunkt for klubbens 3-årige plan/strategi. Se skjematisk fremstilling her.

Klubbene kan be innkommende DG Yvona Holbein om at noen kommer og presenterer dette verktøyet i klubben.

Mer informasjon om dette tilbudet vil legges ut etter hvert. ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer