PROGRAMMER / UNGDOMSPROGRAMMER


UNGDOMSUTVEKSLING

Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det "fremmede" land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene.

Mange klubber i vårt område er med på Rotarys ungdomsutveskling hvor du får et skoleår på videregående skole i utlandet. Les mer her.

Ta kontakt med din lokale Rotaryklubb eller vår distriktsansvarlige:

Øivind Bråten, District Youth Exchange Officer (DYEO)

Nedre Huseby 4

1482 Nittedal

Mobil: +47 482 43 430

oivind.n.braten@dnv.com

SOMMERLEIRER

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv. De fleste land i Europa og noen utenfor Europa arrangerer sommerleirer hvert år. Totalt blir det årlig arrangert i overkant av 80 – 100 sommerleirer rundt omkring. 

En oversikt over sommerleirer i 2022 finner du her. Ta kontakt med nærmeste rotaryklubb for påmelding og informasjon. 

ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer