PROGRAMMER / UNGDOMSPROGRAMMER

UNGDOMSUTVEKSLING

Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det "fremmede" land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene.

SOMMERLEIRER

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv. De fleste land i Europa og noen utenfor Europa arrangerer sommerleirer hvert år. Totalt blir det årlig arrangert i overkant av 80 – 100 sommerleirer rundt omkring. 

En oversikt over sommerleirer i 2019 finner du her. Ta kontakt med nærmeste rotaryklubb for påmelding og informasjon. Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer