DISTR. GUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2006-2007 MORTEN BJERKAN

2006-2007 Morten Bjerkan


Guvernørens Håndbok

Årsrapport

Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Guvernørskifte
26. jun. 2017, 18.00

Sittende guvernør Johan Østby overlater vervet og ...

Les mer