DISTRIKT 2260 / ROTARYSKOLEN (RS)

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Rotaryskolen i Distrikt 2260 ble etablert i rotaryåret 2006-2007 og oppdaters fortløpende. Oversiktskartet viser de kurs og seminarer mv. som hittil er utarbeidet, Rotaryskolens bidragytere har opphavsrett til sitt materiale. Det innebærer bl.a. at kurs-og seminarinnholdet på hjemmesidene til D2260 ikke kan endres av andre enn forfatterne eller av kurs-og seminaransvarlige. Vi håper du finner Rotaryskolens tilbud av interesse og at du får nytte og glede av dette tilbudet i ditt arbeid for Rotary. Filer kan lastes ned ved å høyreklikke på linkene og velge "Lagre mål som". Hvis en fil er over 1 MB er størrelsen angitt.


Historikk for Rotaryskolen D2260   

DG 2006-2007 Morten Bjerkan, Lørenskog Rotaryklubb, oppnevnte høsten 2005 Opplærings- og kommunikasjonskomiteen med PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås Rotaryklubb, som leder og koordinator. Opplærings- og kommunikasjonskomiteens møter er et forum hvor mål og innhold for det enkelte kurs diskuteres og fastlegges.

Eugen Landeide, Lillestrøm Rotaryklubb  har lagt Rotaryskolen ut på nettet og Kai Werner Østreng, Nordby Rotaryklubb har deltatt i tilrettelegging og informasjon.

 

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer