DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2017-2018 YVONA HOLBEIN / STRATEGIARBEID OG KPM


Strategiarbeid og KPM

Hver klubb bør ha en klar visjon og retning/plan for egen langsiktig utvikling. Å etablere en treårig strategi er derfor en prioritert oppgave året 2017 - 2018. 

Dagens situasjon
Det er naturlig at klubben selv avklarer dagens situasjon innen forskjellige temaer/områder før man starter med strategiarbeid. Følgende maler kan hjelpe klubben i dette arbeidet:

I tillegg kan man bruke SWOT-analyse (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) - for de som kjenner det.

Etablering av langsiktig strategi
På PETS del 2 (21./22. mars) fikk innkommende presidenter presentert Club Visioning, som distriktet vil tilby som et verktøy til klubbene. Club Visioning består i praksis av en workshop, der deltakere/medlemmer setter opp egne ønsker for fremtiden og de som får flest stemmer blir brukt som utgangspunkt for klubbens 3-årige plan/strategi. Se skjematisk fremstilling her.

Klubbene kan be innkommende DG Yvona Holbein om at noen kommer og presenterer dette verktøyet i klubben.

Mer informasjon om dette tilbudet vil legges ut etter hvert. 

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Intercitymøte med DG i område F
24. sep. 2019, 18.30

Velkommen til intercitymøtet med DG i Kolben - Kol ...

Områdekonferanse 2019 område A
25. sep. 2019, 17.30

Velkommen til områdekonferansen med guvernøren i o ...

Distriktskonferansen 2019
5. okt. 2019, 10.00

Årets tema for distriktskonferansen er “Rotary og ...

Les mer