DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2015-2016 JON OLA BREVIG

Distriktsguvernør 2015-2016, Jon Ola Brevig


Guvernør Jon Ola Brevigs dokumenter og lignende er dessverre ikke tilgjengelig nå. Nettsiden hans rekonstrueres.
(red.25. mars 2017)

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer