DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2019-2020 JUTTA BACHMANN / 2019-2020 HÅNDBOK


Kjære rotarianere i D2260!

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med mer enn 35.000 klubber og 1,2 millioner medlemmer i over 200 land. Jeg er stolt av å være medlem i denne organisasjonen, jeg er stolt av å være rotarianer. Vi rotarianere vil gjøre en forskjell, og vi gjør det innen Rotarys «doing good in the world»- og «service above self»-fokusområder:

• fredsarbeid og internasjonal konfliktløsning
• sykdomsforebygging og behandling
• vannforsyning og avløp
• helsetiltak for mor og barn
• grunnleggende utdannelse og leseferdigheter
• økonomisk og samfunnsmessig utvikling.

For at Rotary skal kunne fungere effektivt, er det viktig at vi kjenner til strukturen og til de forskjellige frister og regler. Disse finnes i denne håndboken, på distriktets webside, www.d2260.no, på NORFO sin webside, www.rotary.no, og på Rotary International sin webside, www.rotary.org. Informasjon om dette vil også bli gitt under PETS/Distriktsamlingen 16. mars 2019, på Rotary Leadership Institute (RLI) og i seminarer. «Del 1» omhandler blant annet Rotarys mål og strategier. Her har jeg supplert med mine egne tanker og opplevelser som eksempler for å vise hvordan vi kan «Make Rotary fit for our lives». Dette mener jeg må til for at Rotary også i framtiden skal bli attraktiv for eksisterende og nye medlemmer, og fortsette å gjøre livet bedre for mennesker i hele verden.

I «Del 2» finner dere viktige digitale verktøy, tidsfrister, forkortelser og adresser. Boken er omfattende, men med innholdsfortegnelsen kan dere lett bruke boken som oppslagsverk for å finne svar når det er noe dere lurer på. Distriktsorganisasjonen står til klubbenes disposisjon, og vi vil gjøre det vi kan for at klubbene skal få den hjelp og støtte dere trenger. Sammen skal vi ta vare på tradisjonene og videreutvikle Rotary!

Jeg ønsker alle presidenter, sekretærer, kasserere, komitéledere og andre nøkkelpersoner lykke til med forberedelse og gjennomføring av rotaryåret 2019/2020, og håper på et godt samarbeid med dere alle. Ta gjerne kontakt om det er noe dere ønsker hjelp til eller vil diskutere, og vi vil gjøre så godt vi kan med å inkludere det dere savner, noe som helt sikkert også vil være til nytte for andre.

Rotaryhilsen,

Jutta Bachmann
ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer