DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2019-2020 JUTTA BACHMANN / 2019-2020 MØTEPLAN

Årets motto er «Rotary connects the world”.

For å etterleve dette motto ønsker distriktsguvernøren å bringe klubbene og medlemmene - på tvers av klubbene - nærmere hverandre. Distriktsguvernøren har derfor valgt – i tråd med Rotary International President Mark Daniel Maloneys oppfordring - å videreføre det mange distrikter allerede gjør med stort hell – gjennomføre felles møter der klubbene i ett område sammen møter guvernøren for å utveksle erfaringer, finne samarbeidspartnere og bygge på synergier m.m. I samarbeid mellom klubber kan det oppnås mye – det være seg klubber i samme område, i distriktet eller i andre land. Fokuset skal være på samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av klubbene.

Distriktsguvernøren skal også besøke klubbene, kanskje ikke alle hver for seg, men sikkert de aller fleste. Det være seg klubber som ønsker å markere noe spesielt, feirer et jubileum, klubber som ønsker å samle inn penger til et godt formål eller ønsker å diskutere klubbdrift, årets motto, Rotarys nye fleksibilitet, nye klubbformater, osv. Det viktigste for distriktsguvernøren er at "sammen kan vi skape en bedre verden".

Distriktsguvernøren gleder seg til å møte så mange rotarianere i D2260 som mulig på et eller annet tidspunkt i året som kommer. Det kan være på et felles områdemøte eller intercitymøte, på et klubbesøk eller på distriktskonferansen som gjennomføres på Color Fantasy 5. – 7. oktober. 

Møtekalenderen blir oppdatert med mange flere arrangementer i løpet av året: Møteplan versjon 4
ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer