DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2016-2017 JOHAN ØSTBY / PREPETS 2015/16

Notat fra Pre-PETS

Dato: 8. januar 2015
Sted: Fredriksten Hotell, Halden

1. Åpning

(Se presentasjonen her.)

Klubbpresident Morten Stegard i Fredriksten Rotary Klubb ønsket velkommen. DGE Jon Ola Brevig
åpnet møtet.

2 Distriktets mål for neste rotaryår.

(Se presentasjonen her)

Ved DT (District trainer) og IPDG Elsa Nysveen
Rotary’s strategiplan.
Rotary satsingsområder:
 Fellesskap
 Integritet
 Mangfold
 Tjenste
 Lederskap
Se vedlagte presentasjoner:
PrePETS 2015, Strategiplan RI, Strategihjulet
Hva skal Distrikt 2260 satse på i årene fremover:

3 hovedmål:

 Opprettholde og øke medlemstallet
 Skape gode fellesskap hvor flere hender skaper mer
 Gjøre Rotary synlig gjennom lokale og internasjonale prosjekter
Se vedlagte presentasjon:
Distriktets mål for 2014-15
3 Presentasjon av eksempel på arbeidsmetode for klubben som grunnlag for arbeidet med
planer og mål.

4 Gruppearbeid

(Se oppgavene her)

a) Øvelse i bruk av arbeidsverktøy
b) I hvilken grad kan klubben og distriktets mål være sammenfallende?

5 Pause

6 Plenum presentasjon av resultater.

Arbeidet i gruppene ble presentert i plenum.

7 Presidentens ansvar og oppgaver.

(Se presentasjonen her)

I henhold til Rotarys Manual of Procedure (MOP) side 4 og 5 har klubbpresidenten følgende
ansvar/oppgaver:
1. Lede klubbens møter
2. Forsikre seg om at hvert klubbmøte er godt planlagt og ha ansvar for å åpne og avslutte møtet
3. Lede et vanlig styremøte minst en gang i måneden
4. Utnevne klubbkomiteledere og klubbkomitemedlemmer som er kvalifisert til jobben de settes til
5. Forsikre seg om at hver klubbkomite har definerte oppgaver og at komiteene fungerer godt
6. Delta på distriktskonferansen
7. Samarbeide med distriktets guvernør når det gjelder de forskjellige klubb- og distriktsaker og
forsikre seg om at all korrespondanse blir behandlet korrekt
8. Ha kontroll på utarbeidelsen av klubbens budsjett, forbruk og revisjon
9. Forsikre seg om at klubben har et godt opplæringsprogram og sørge for at klubben har en
opplæringsleder dersom dette er nødvendig.
10. Sørge for at Guvernørens månedsbrev og annen viktig informasjon som sendes fra Guvernøren
blir videreformidlet til alle klubbens medlemmer
11. I juni skal presidenten levere en rapport om klubbens finansielle situasjon og gi en status på om
klubben har nådd sine mål for året
12. Samarbeide med innkommende president for å sikre en myk overgang, inkludert overlevering av
alle nødvendige informasjoner og dokumenter inklusive en oversikt over den finansielle situasjonen til
klubben.
13. Arrangere et fellesmøte med det gamle og det påtroppende styre, for å sikre god
informasjonsoverføring og for å sikre en myk overgang til neste styre.
Presidenten må lede i den retning han vil klubben skal gå.

8 Viktige datoer i Rotaryåret 2015-16

Viktig at klubbene sender representanter til distriktssamlingen og Rotaryskolen. Klubbpresidenten
skal delta på Distriktskonferansen og distriktets generalforsamling.
PETS 20.3.15 og 21.3.15
DTS (Distriktssamling) 21.3.15

2.8.15 Rotaryskolen for klubbene i Akershus
3.8.15 Rotaryskolen for klubbene i Østfold
19-20.9. Distriktskonferansen
30.8 Rotaryskolen Prosjekter for klubbene i Akershus
1.9. Rotaryskolen Prosjekter for klubbene i Østfold
7.1.16 Midtveismøte
3-6.3.16 RYLA

9 Oppsummering

(Se presentasjonen her.)


Se også Strategiplansjer

Oppsummering ved DGE Jon Ola Brevig


Kornsjø, 12. januar 2015
Morten Chr. Stegard
Distriktssekretær 2015-16ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer