DISTRIKT 2260 / THE ROTARY FOUNDATION

The Rotary Foundation (TRF) - Rotary Grants

Oppgaven til The Rotary Foundation er å gjøre rotarianere i stand til å fremme verdens-forståelse, goodwill og fred gjennom forbedring av helse, støtte til utdanning og bekjempelse av fattigdom.

The Rotary Foundation bidrar til å finansiere våre humanitære aktiviteter, alt fra lokale hjelpeprosjekter til globale prosjekter. Din klubb kan søke om tilskudd fra stiftelsen til å investere i prosjekter og gi stipender. Stiftelsen tar også initiativ til felles verdensomspennende Rotary-kampanjer som for eksempel å utrydde polio og fremme fred. Rotarianere og venner av Rotary støtter stiftelsens arbeid gjennom frivillige bidrag.

Rotary Grants  er The Rotary Foundation (TRF) sin modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine prosjekter.
Under Rotary Grants tilbyr stiftelsen to typer tilskudd: District Grant og Global Grant.

District Grant – (Distriktstilskudd)
District Grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd. District Grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet:

Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og innsats i forbindelse med katastrofer, stipender for alle utdanningsnivåer uavhengig av tid og sted, og fagområdet Vocational Training Team (VTT) yrkesrettet opplæring uten begrensninger i teamstørrelse og tidsperiode.
Distrikter må være kvalifisert før de kan administrere District Grant.
Les mer om District Grant i TRF Håndbok 2021.

For å søke om et District Grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktets som forvalter og distribuerer midlene. (Altså ikke til The Rotary Foundation).
Distriktet kan årlig bruke opp til 50 prosent av sitt District Designated Fund (DDF) til ”District Grant”.
Distriktet har vedtatt egne Retningslinjer for TRFs District Grants i distrikt 2260 (oppdatert 02.01.2019)

Global Grant – (Globalt tilskudd)
Global Grant (tilskudd) støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater i et eller flere av de seks fokusområder. The Rotary Foundation godtar globale søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden sendes elektronisk (online).

Minimum budsjett for Global Grant er $ 30.000.
Les mer om Global Grant
 i TRF Håndbok 2021.

Distriktet har vedtatt egne Retningslinjer for TRFs Global Grants i distrikt 2260 

Prosjekter som mottar Global Grant midler fra The Rotary Foundation må ligger under et eller flere av de følgende:
Fred og forebygging av konflikter,  Forebygge og behandle sykdom,  Vann og sanitær,
Mor og Barns helse, Grunnleggende utdanning and Økonomisk utvikling.

Vocational Training Team (VTT) - Yrkesrettet treningsteam
VTT kan støttes av TRF enten som Global Grant eller som District Grant.

Les mer om VTT i i TRF Håndbok 2021.

Kvalifisering/sertifisering og forvaltning
Distriktet har vedtatt egne Forskrifter for TRF aktiviteter: Distrikt 2260 Interne Forskrifter TRF.

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert og kunne søke om Grants (tilskudd). For å kvalifisere seg, må klubbene sende ett eller flere medlemmer til distriktets Rotary Foundation Seminar. Klubben må også signere og rette seg etter klubbens MOU (Memorandum of understanding) og i tillegg innfri de kvalifikasjonskrav som blir satt av distriktet.
Se Klubb MOU Norsk og original Club_Memorandum_of_Understanding_en

Søknad
Alle klubber som ønsker å gjennomføre et Global Grant skal ta kontakt med TRF-komiteen i distriktet i forkant, bl.a. for å sjekke om mulighetene for distriktets støtte (DDF-midler). Søknader behandles fortløpende innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Her finner du Sjekkliste for klubbsøknader til Global Grants
District Grant følger i prinsippet en toårig forretningsmodell: Planlegging og søknad skjer i løpet av første året, og bidrag tildeles i løpet av det påfølgende år.
Distriktets søknadsskjema for District Grant:

Søknad District Grant D2260 (word)
Søknad District Grant D2260 (pdf)

Bidrag til TRF med skattefradrag - AvtaleGiro
Bidrag til The Rotary Foundation gir skattefradrag i likhet med bidrag til andre humanitære forhold. Årlig minstebeløp er kr 500,- og skattefradraget på 23% gis for samlede årlige bidrag på inntil kr 20.000-,
Vi kan benytte TRF-midler til både lokale og internasjonale prosjekter. Med disse midlene har vi mulighet for å bidra på humanitære prosjekter, stipendier/utdanning mv. Samtidig som dette gir Rotary en svært god eksponering.
Ved å delta med bidrag gjennom avtalegiro er du også med å bidra til din klubbs samlede bidrag til The Rotary Foundation.

Bidrag til TRF med skattefradrag - AvtaleGiro

Distrikt 2260 sine TRF prioriteringer

* Øke kunnskapen i klubbene gjennom TRF-seminar og annen relevant informasjon.

* Øke klubbenes tilskudd til TRF, spesielt de klubbene som ligger lavest. Målsetting er 100 USD per medlem per år.

* Gjennomføre gode lokale og internasjonale prosjekter.

* Distriktet ønsker at alle klubber deltar på TRF-seminar.

 ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer