PROGRAMMER / UNGDOMSPROGRAMMER / RYLA


ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD (RYLA-SEMINARET)

RYLA har vært et offisielt ungdomsprogram i Rotary siden 1971. Første RYLA- seminaret i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen skolen i Lillehammer, etter initiativ av PDG Bjørn Dahl og PDG Harald Hoel.

Målsettingen med RYLA er å gi ungdom i alderen 18 - 25 år som har vist lederegenskaper eller som blir fremtidens ledere, impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Seminaret går over en utvidet weekend i marsmåneden.

Sponsorklubb dekker normalt utgiftene for deltageren, men det hender også at lokalt næringsliv/arbeidsgiver bidrar. Seminaret bør lyses ut på videregående skoler i området. Vertsklubbene inviter gjerne den eller de ungdommer som klubbene har sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser. Hold gjerne kontakt med de ungdommene som sendes på RYLA. Om noen år kan noen av disse være potensielle Rotaract- eller Rotarymedlemmer.

Temaene er innenfor etablering, igangsettelse, ledelse, etikk, entreprenørskap og ungt lederskap. Deltagelse i programmet bidrar til en unik nettverksbygging for unge, kommende ledere. Hvem kan melde seg på? Forutsetningen for deltagelse er at den/de utvalgte har vist initiativ, evne og vilje til sosialt medansvar og interesse for ledelse, det kan være innen idrett, speider, musikkorps, elevråd, eller nærings-/arbeidsliv for øvrig.

RYLA-seminaret er for dem som ønsker å se seg selv som fremtidige ledere i vårt samfunn. Det er ingen krav om at kandidaten har noen form for tilknytning til Rotary.

Hvordan blir deltakerne valgt ut? Deltakerne blir utvalgt av klubbene i distrikt 2260 som strekker seg fra svenskegrensa i sør til Nannestad i bord. Formatet er foredrag og gruppearbeid med rotarianere og andre foredragsholdere som bidragsytere.

Årets RYLA ble gjennomført på Oscarsborg festning 22. - 24. mars. Dagene har vært inndelt i foredrag og gruppearbeid med presentasjon i plenum. Tilbakemeldingene fra både foredragsholdere og deltakere har vært svært positive forteller ansvarlig for arrangementet Ole Seipajærvi fra Nesodden Rotaryklubb. Dette gir mening til engasjementet i Rotary og en fornyet energi til ytterligere prosjekter lokalt og internasjonalt. Stor takk til alle som har bidratt og spesielt til Oscarsborg hotel & resort og Oscarsborgs venner med guiden Tor Hovland. En rød tråd har vært medmenneskelighet og FN bærekraftmål.

I år har vi hatt innlegg fra; Haktor Slåke - Ordfører Frogn kommune, Dag Reynolds - SmartUse, Chebel Kassab - initiativ, Anniken Svaberg - leder/ sjef, Henrik Syse - etikk, Rune Semundseth - Kulturkoden, Øystein Johnsen - NMBU, Ole Seipajærvi - ValueMiner, Aiman Shaqura - Give a job/ Charge.
RYLA er et verdensomspennende kursformat som arrangeres årlig og drives av lokale Rotaryklubber. I 2018- 2019 har det vært klubbene i nærheten av Oscarsborg som har arrangert; Drøbak, Nesodden, Vestby og Ås.

Kontakt og informasjon om RYLA
Facebook:   http://fb.com/ryla.2260  epost: ryla.2260 (@) rotary.no

RYLA 2020 (20. - 22. mars) vil også bli gjennomført på Oscarsborg.

Norsk Rotary RYLA-komité: ryla@rotary.noENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

norSK Rotary FORUM

Loading RSS...

Styremøte NORFO
20. okt. 2021, 11.30 - 13.00

Deltaker: Distriktsguvernør Sted: Google Meet

Rotary Business Network (Råde)
21. okt. 2021, 17.30 - 21.00

Deltakere: Medlemmer Sted: Kihl gård, Råde

AU-møte NORFO
22. okt. 2021, 17.00 - 20.00

Deltaker: IPDG Sted: Digitalt

Les mer