DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2012-2013 JAN EDDIE TINLUND

Distriktsguvernør 2012-2013: Jan Eddie Tinlund

Kjære alle gode rotarianere i distrikt 2260

Rotaryhjulet ruller videre, og vi er klar for et nytt år med nye tillitsvalgte og medlemmer av en fantastisk fin organisasjon som setter ”Service Above Self” i førersetet.   Elsa Nysveen fra Årnes Rotaryklubb tar fra 1. juli over som Guvernør for distrikt 2260 for året 2013-2014. jeg ønsker henne lykke til med vervet.

La meg først få takke mine gode Assisterende Guvernører, dere i ledergruppen og i distriktsadministrasjonen, som har støttet og hjulpet meg i det Rotaryåret som nå er over. Uten denne støtten hadde vervet som Distriktsguvernør ikke vært mulig å gjennomføre på den gode måten som deres hjelp og støtte har bidratt til. Jeg vil også påpeke at denne samlede innsatsen er avgjørende for at Rotary skal forbli en god, nyttig og robust organisasjon i en verden med stadig nye utfordringer.

Jeg vil oppfordre dere alle til å støtte opp om vår nye Guvernør Elsa Nysveen.

 Vi skal heller ikke glemme viktigheten av å gjøre noe godt i eget lokalsamfunn, og jeg oppfordrer dere alle til å gi ungdom muligheten til å studere og besøke andre land og kulturer.

 

Med takknemlig Rotaryhilsen

Jan Eddie Tinlund


 


ÅRSRAPPORT FOR DISTRIKT 2260 - 2012/2013

Årsrapport (2,0 MB)

Regnskap og revisors beretning


HÅNDBOK FOR DISTRIKT 2260 - 2012/2013

 Som PDF-fil

Som Word-dokument(2MB) 

Presidenter og sekretærer 2012-2013

Guvernørens planlagte klubbesøk


MÅNEDSBREV 2012-2013

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni


PETS 2012

 

 

 

Og noen bilder finner du her.


Referater fra Leder og Distriktsråd

Referat nr 1, 16. august 2012

Referat nr 2, 18. oktober 2012


Distriktssamlingen 2012

 

 

 


Distriktskonferansen 2012

Program

Oversikt over eksterne foredragsholdere

Se sammendrag her.


Midtveismøtet 2012/2013

Referat

VEDLEGG:

- 1. Program

- 2. Nytt fra Rotary

- 3. Åges foredrag

- 4. Rapport fra område E

- 5. Sagafestivalen

- 6. Sagafestivalen, Aktivitetsplan

- 7. Rotary Ungdomsutveksling D2260

- 8. RYLA

- 9. Åge Bjor Midtveismøte foredragene

Og et minireferat med endel bilder finner du her.ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer