DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2019-2020 JUTTA BACHMANN / 2019-2020 DISTRIKTSKONFERANSEN / ÅRSMØTE

Tidligere distriktssekretær har sendt ut årsrapporten - inkludert regnskap og revisjonsberetning- for rotaryåret 2018-2019 på vegne av IPDG Rune Magnussen.

Årsmøtet finner sted under årets distriktskonferanse lørdag 5. oktober kl. 17.00 på Color Fantasy. Vennligst ha med disse "papirene" til årsmøtet siden de vil ikke bli utdelt der.

Årsrapport 2018-19

Regnskap 2018-19
Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer