DISTRIKT 2260 / ROTARYSKOLEN (RS)

SIDEN ER UNDER OPPDATERING

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Rotaryskolen tilbyr kurs for medlemmene og klubbene i distriktet gjennom rotaryåret. Kursenes temaer avklares i samarbeid med distriktsguvernør og distriktsråd og henger nøye sammen med RIs temaer for den enkelte måned.

Kursene enten bli avholdt digitalt eller fysisk på Kihl gård i Råde og på Kløfta Rotarys klubbhus i Ihlevegen på Kløfta. Det vil bli sendt ut kursinvitasjon til alle klubbene i distriktet v/president og sekretær. Det forventes at disse videreformidler kursene til sine medlemmer, slik at påmeldingene kommer innen fristen. Det bes om at klubbene sender samlet kurspåmelding fra sin klubb til: groirene1954@gmail.com.

Digitale kurs 15. og 16. september - Hva er Rotary? Et kurs for nye medlemmer og medlemmer som ønsker å få vite mer om Rotarys historie, tilbud mm.

Digitalt kurs 14. oktober - Medlemsutvikling og rekruttering. Et meget viktig tema for alle klubbene.

Kursene 3. og 4. november er viet The Rotary Foundation. Alle klubber som tenker å søke økonomisk støtte via distriktet, må ha to medlemmer med på dette kurset for å være kvalifisert til å søke.

Velkommen til kurs som forhåpentligvis åpner dørene på flere måter i 21-22.

Gro Holt, distriktstrener


Historikk for Rotaryskolen D2260   

DG 2006-2007 Morten Bjerkan, Lørenskog Rotaryklubb, oppnevnte høsten 2005 Opplærings- og kommunikasjonskomiteen med PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås Rotaryklubb, som leder og koordinator. Opplærings- og kommunikasjonskomiteens møter er et forum hvor mål og innhold for det enkelte kurs diskuteres og fastlegges.

Eugen Landeide, Lillestrøm Rotaryklubb  har lagt Rotaryskolen ut på nettet og Kai Werner Østreng, Nordby Rotaryklubb har deltatt i tilrettelegging og informasjon.

 ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

norSK Rotary FORUM

Loading RSS...

Styremøte NORFO
20. okt. 2021, 11.30 - 13.00

Deltaker: Distriktsguvernør Sted: Google Meet

Rotary Business Network (Råde)
21. okt. 2021, 17.30 - 21.00

Deltakere: Medlemmer Sted: Kihl gård, Råde

AU-møte NORFO
22. okt. 2021, 17.00 - 20.00

Deltaker: IPDG Sted: Digitalt

Les mer