DISTRIKT 2260 / ROTARYSKOLEN (RS)

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Rotaryskolen tilbyr kurs for medlemmene og klubbene i distriktet gjennom rotaryåret. Kursenes temaer avklares i samarbeid med distriktsguvernør og distriktsråd og henger nøye sammen med RIs temaer for den enkelte måned.

Rotaryåret 2019-20 ble spesielt pga. koronasituasjonen og det kunne ikke arrangeres fysiske kurs fra mars og ut året. Situasjonen er ikke over, men det planlegges fysiske kurs i september, oktober og november. Myndighetenes koronaregelverk vil bli fulgt og det betyr begrensninger på antall kursdeltakere.

Kursene vil holdes på Kihl gård i Råde og på Kløfta Rotarys klubbhus i Ihlevegen på Kløfta. Det vil bli sendt ut kursinvitasjon til alle klubbene i distriktet v/president og sekretær. Det forventes at disse videreformidler kursene til sine medlemmer, slik at påmeldingene kommer innen fristen. Det bes om at klubbene sender samlet kurspåmelding fra sin klubb til groirene1954(a)gmail.com.

Det er lagt opp til noen endringer dette rotaryåret på bakgrunn av tilbakemeldinger fra klubber og kursdeltakere året som har gått. De første to kurskveldene  (9. og 10. september) vil ha klubbsekretærene som målgruppe. Tema er klubbens hjemmeside.

Kursene 14. og 15.oktober er viet The Rotary Foundation. Alle klubber som tenker å søke økonomisk støtte via distriktet, må ha to medlemmer med på dette kurset for å være kvalifisert til å søke.

Kursene 4. og 5. november har rekruttering av nye medlemmer som tema. 

Velkommen til kurs som forhåpentligvis åpner dørene på flere måter i 20-21.

Gro Holt, distriktstrener


Historikk for Rotaryskolen D2260   

DG 2006-2007 Morten Bjerkan, Lørenskog Rotaryklubb, oppnevnte høsten 2005 Opplærings- og kommunikasjonskomiteen med PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås Rotaryklubb, som leder og koordinator. Opplærings- og kommunikasjonskomiteens møter er et forum hvor mål og innhold for det enkelte kurs diskuteres og fastlegges.

Eugen Landeide, Lillestrøm Rotaryklubb  har lagt Rotaryskolen ut på nettet og Kai Werner Østreng, Nordby Rotaryklubb har deltatt i tilrettelegging og informasjon.

 

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer