DISTRIKTSGUVERNØR / TIDLIGERE GUVERNØRER / 2022-2023 HANS CHRISTIAN KIHL / 2022 PETS


PETS 2022 ble gjennomført av DGE Hans Christian Kihl og hans team lørdag 5. mars i Råde. Trykk på lenkene for å komme til foredragene.

Program

08.15 – 09.00 Registrering med kaffe, frukt, rundstykker
09.00 – 09.05 Velkommen til PETS v/ president i Råde Rotaryklubb Torhild Galdal Nilssen
                                Introduksjon til møtet: DG Lars Borgestrand
09.10 – 10.00       Rotaryåret 2022/2023 v/DGE Hans Christian Kihl
10.00 – 10.20       Klubbutvikling v/Elsa Nysveen (Årnes RK)
10.20 – 10.40       Kunsten å lede v/Einar Smedsvig (Råde RK)

10.40 – 10.55      PAUSE

10.55 – 11.05       Medlemsnett og nettsider v/Dag Gipling (ass. DICO, Tune RK)
11.05 – 11.15        Club Visioning v/Marit Liv Solbjørg (Nittedal RK)
11.15 – 11.25        Rotary Leadership Institute v/Elsa Nysveen (Årnes RK)
11.25 – 11.40       Ungdomsutveksling v/Øivind Bråten (Nittedal RK)
11.40 – 11.50       TRF/Tiltaksfondet v/Lars Borgestrand (Jeløy RK)

11.50 – 12.10       PAUSE

12.10 – 12.20      Rotaract v/Kristoffer Kihl (Varna Rotaract)
12.20 – 12.30      Rotary Business Network v/Fleming Graversen (Jessheim RK)
12.30 – 12.55      Dere spør, vi svarer

13.00                    LUNSJ

Kl. 14.00 deles deltakerne i grupper: Rom A (samme rom som tidligere): innkommende presidenter; rom B: innkommende sekretærer; rom C: innkommende kasserere

14.00 – 15.00: For presidenter – planlegging av året for innkommende presidenter
Presidentens oppgaver og gleder og utfordringer v/ PDG Johan Østby (Enebakk RK)
«Hva forventes av presidenten» i henhold til «Lead your club: President: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president

14.00 – 15.00 Sekretærens oppgaver
Planlegging av året for innkommende sekretærer v/distriktssekretær Siri Aas-Hanssen
Sekretærens oppgaver i henhold til «Lead your Club: Secretary»: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary

14.00 – 15.00 Kassererens oppgaver
Kassererens oppgaver i henhold til «Lead your Club: Treasurer»: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/treasurer

15.10 – 15.40: PAUSE – kaffe og kake 


ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer